PIS: Stochastické hry dvou hráčů

28. února 2014
Ve čtvrtek v budově Informatické sekce na Malé Straně proběhla další přednáška z cyklu Pražského informatického semináře tentokrát s uznávaným teoretickým informatikem Prof. RNDr. Antonínem Kučerou, Ph.D.

Ve čtvrtek v budově Informatické sekce na Malé Straně proběhla další přednáška z cyklu Pražského informatického semináře tentokrát s uznávaným teoretickým informatikem Prof. RNDr. Antonínem Kučerou, Ph.D.

Seminář vznikl z potřeby reagovat na přílišnou fragmetarizaci informatických oborů v České republice. Na jeho přípravě se podílejí mimo jiné MFF UK a FEL ČVUT, v jejichž prostorách se každý 4. čtvrtek v měsíci přednáška koná. Hodinové přednášky zpravidla následuje časově neomezená debata.

Tématem semináře profesora Antonína Kučery se staly Stochastické hry, které na orientovaných grafech představují základní prostředek pro modelování a analýzu chování diskrétních systémů (agentů) v předem neznámém prostředí. V úvodu přednášky profesor představil základní koncepty a algoritmické otázky, které se v této oblasti studují. Následovala prezentace vybraných výsledků dosažených v nedávné době a odborná otevřená debata.

Prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. je mezinárodně uznávanou vědeckou osobností v oblasti teoretické informatiky. Věnuje se zejména oblastem souvisejícím s aplikacemi matematické logiky v informatice jako jsou formální modelování a verifikace systémů s nekonečně mnoha stavy, otázky rozhodnutelnosti a složitosti analýzy modelů pro různé třídy takových systémů, použití modálních a temporálních logik. Dále se věnuje stochastickým systémům, teorii her a jejím aplikacím v uvedených oblastech. Je profesorem v Ústavu teoretické informatiky Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Jím vedená skupina patří k nejvýznamnějším centrům české informatiky, školí řadu doktorandů, mnozí z jeho bývalých studentů patří dnes mezi uznávané odborníky.

- OMK -