Petruskova cena pro rotundu sv. Václava

7. dubna 2017
Řešitelé projektu záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně obdrželi Cenu Miloslava Petruska za prezentaci. Předání se uskutečnilo na slavnostním zasedání k 669. výročí založení Karlovy univerzity.

Řešitelé projektu záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně obdrželi Cenu Miloslava Petruska za prezentaci. Předání se uskutečnilo na slavnostním zasedání k 669. výročí založení Karlovy univerzity.

Z rukou rektora Univerzity Karlovy prof. Tomáše Zimy převzali ocenění v rámci slavnostního zasedání v Karolinu vedoucí projektu dr. Martin Vlach a vedoucí archeologického výzkumu PhDr. Jarmila Čiháková z Národního památkového ústavu. Jmenovitě byl oceněn také hlavní restaurátor projektu ak. mal. Tomáš Rafl, který si však z osobních důvodů nemohl ocenění osobně převzít.

Více než dvouletý projekt rekonstrukce a zpřístupnění rotundy sv. Václava byl na MFF UK úspěšně završen v říjnu loňského roku. Pozornost zasluhuje v mnoha ohledech, mimo jiné i pro různorodost profesí, které se na něm podílely. Rekonstrukce vzácné památky z doby počátků českého státu si totiž vyžádala účast archeologů, historiků, teologů, exaktních vědců a mnoha dalších odborníků.

Projekt zaznamenal ve svém průběhu mimořádný mediální zájmem a k jeho úspěšné realizaci nezanedbatelnou měrou přispěla také široká veřejnost. Poskytnuté finanční dary nutné k dokončení rekonstrukce přesáhly 2 400 000 Kč. Všechny tyto souvislosti byly v rámci předávacího ceremoniálu připomenuty.

Cenu Miloslava Petruska za prezentaci za rok 2016 obdrželi také zástupci studentské části Akademického senátu UK a zástupci studentských spolků UK za organizaci akce Uctění památky 17. listopadu na Albertově.

Ocenění je každoročně udělováno za počin, jenž má významný dopad na vytváření pozitivního obrazu Univerzity Karlovy širokou veřejností. Cena může být udělena jednotlivci či skupině bez ohledu na příslušnost k akademické obci.

V rámci slavnostního zasedání k 669. výročí instituce udělil prof. Tomáš Zima také Cenu Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin. Tu obdržel vědecký tým Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za objev prvního známého eukaryotického organismu bez mitochondrie, dále prof. Michal Tomášek za knižní publikaci Právní systémy Dálného východu I. a také tandem vědců doc. Petr Bartůněk a doc. Radek Ptáček za soubor šesti knih věnovaných tématu etiky v medicíně.

V letošním roce byla nově udělena též výzkumná prémie Donatio Universitatis Carolinae, jejímž cílem je podpora významných vědeckých osobností, které mimořádně přispívají k odborné prestiži UK. Historicky první donatia získali archeolog prof. Miroslav Bárta z Filozofické fakulty UK, prof. Pavel Martásek z 1. Lékařské fakulty UK, prof. Petr Pokorný z Evangelické teologické fakulty, prof. Jana Roithová z Přírodovědecké fakulty UK a prof. Petr Widimský ze 3. lékařské fakulty UK.

Tisková zpráva UK, OMK