Pětadvacet let s WDS

13. června 2016
Ve dnech 7. a 8. června 2016 proběhla v trojském areálu tradiční konference postgraduálních studentů fyzikálních oborů 25th Week of Doctoral Students of physical study branches.

Ve dnech 7. a 8. června 2016 proběhla v trojském areálu tradiční konference postgraduálních studentů fyzikálních oborů 25th Week of Doctoral Students of physical study branches.

Konference se zúčastnilo celkem 128 studentů, přičemž 86 bylo z ČR (81 z MFF UK a pět z dalších českých univerzit). Zbylá zhruba třetina (42 studentů) pocházela ze zahraničí, ze Slovenska, Ukrajiny, Ruska, Německa, Rakouska, Polska, Japonska, USA a Velké Británie.

Referáty předneslo 76 studentů, 52 studentů pak prezentovalo své výsledky formou posterů. Velmi navštívené byly společné akce, jak zahajovací sekce s vhodně zvoleným referátem profesora Andrease Eckarta (I. Physikalisches Institut, Universität zu Köln, Germany) – New Insights into the Nature of the Center of the Milky Way, tak i závěrečná posterová sekce.

Malé občerstvení v horkém dnu umožnilo pokračovat v debatách v atriu budovy do večerních hodin, jak dokumentuje obrázek. Výsledkem diskuzí je konstatování, že úroveň ústních i posterových prezentací se rok od roku zvyšuje, a WDS je tak důležitou součástí výuky v doktorském studiu.

prof. Jana Šafránková