Pavel Kroupa hostujícím profesorem

12. května 2017
Fakulta bude hostit úspěšného fyzika prof. Pavla Kroupu působícího na Univerzitě v Bonnu. Současně byl prodloužen dekret prof. Martinu Váchovi z Tokijského technologického institutu.

Ve středu 3. května byl jmenován hostujícím profesorem úspěšný fyzik prof. Pavel Kroupa působící na Univerzitě v Bonnu. U této příležitosti byl také prodloužen dekret prof. Martinu Váchovi z Tokijského technologického institutu.

Prof. Pavel Kroupa si vydobyl světové postavení výzkumem hvězdných populací galaxií, podmínkami jejich vzniku, vývoje, fyzikálních a dynamických vlastností. V poslední době se též věnuje výzkumu vesmíru na větších, kosmologických škálách. Základním prostředkem jeho práce jsou rozsáhlé numerické simulace, jejich motivace a následné ověření však vyžaduje též úzké propojení s observačními výsledky. Seznam spolupracovníků profesora Kroupy je neobvykle široký, a obsahuje jména špičkových expertů z významných institucí Evropy, Spojených států a dalších zemí. Scientometrické parametry jeho práce vysoce převyšují úroveň české astronomie: oborová databáze NASA ADS vykazuje více než 14500 citací a Hirschův index 57. Prof. Kroupa se zapojí do výuky vypsáním výběrových přednášek pro pokročilé ročníky magisterského studia a doktorského studia. Povede také diplomové a doktorské projekty studentů astronomie na MFF UK.

Prof. Martin Vácha se v současné době věnuje především použití metody spektroskopie jednotlivých molekul a jednotlivých nanočástic při pokojových teplotách ke studiu vlastností organických molekul, molekulárních komplexů, polymerů a organických polovodičových materiálů na molekulární úrovni a v nanometrových měřítkách. Jako příklady výzkumných témat a výsledků z nedávné doby lze uvést studium vztahu mezi tvarem (konformací) a fotofyzikálními vlastnostmi jednotlivých řetězců konjugovaných polymerů, studium lokální dynamiky v tenkých polymerních filmech, studium jevu elektroluminiscence na úrovni jednotlivých molekul a polymerních řetězců, studium struktury a funkce jednotlivých anténních komplexů zelených fotosyntetických bakterií, studium jevu zesílení fluorescence a přenosu excitační energie vlivem lokálního plasmonu jednotlivých nanočástic drahých kovů, studium základních vlastností jednotlivých kvantových teček ternárních polovodičů nebo mikroskopické studium jevu fluorescenční upkonverze prostřednictvím anihilace tripletních stavů.

– OMK –