Páté výročí centra Malach

2. února 2015
V pátek 30. ledna proběhlo na Malé Straně páté výroční setkání Centra vizuální historie Malach. Přednášející nejen zhodnotili dosavadní činnost centra, ale představili také aktivity, kterým se centrum bude věnovat v dalších pěti letech.

V pátek 30. ledna proběhlo na Malé Straně páté výroční setkání Centra vizuální historie Malach. Přednášející nejen zhodnotili dosavadní činnost centra, ale představili také aktivity, kterým se centrum bude věnovat v dalších pěti letech.

Centrum vizuální historie Malach oslavilo již pátý rok existence. Jeho posláním je poskytovat odborníkům i široké veřejnosti přístup k celkem třem digitálním archivům orálně historických rozhovorů. S těmito archivy mohou pracovat například žáci při studiu, pedagogové ve výuce nebo badatelé při realizaci historických výzkumů. Nejrozsáhlejší je archiv USC Shoah Foundation, ve kterém je aktuálně uloženo více než 52 000 nahrávek zachycujících přímá svědectví účastníků a svědků holokaustu a dalších světových genocid. Rozhovory byly vedeny v celkem 32 jazycích, mezi kterými najdeme například i hebrejštinu, litevštinu nebo japonštinu. Velkou předností tohoto archivu je sofistikovaný systém vyhledávání, díky němuž lze v archivu USC hledat záznamy podle jmen, životopisných údajů, míst a klíčových slov.

Páté výroční setkání zahájil prof. Jan Hajič z Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. V úvodní půlhodinové sekvenci dále vystoupili významní hosté, prof. Jan Trlifaj z MFF UK, prof. Jan Royt z rektorátu UK a kardinál Dominik Duka OP. Všemi zahajovacími příspěvky se prolínalo jedno společné téma, a to potřeba znalosti historie a nutnost uchovávání vzpomínek přímých svědků jednotlivých historických událostí, které jsou nedocenitelným zdrojem indormací jak pro současné, tak pro budoucí generace.

Po zahájení program pokračoval ve znamení shrnutí dosavadního fungování centra. O jednotlivých aktivitách a úspěších hovořil Mgr. Jakub Mlynář. Jako hlavní milníky CVH Malach uvedl průběžnou činnost zpřístupňování Archivu vizuální historie USC Shoah Foundation, snahu o zpřístupňování dalších archivů s podobným zaměřením, realizaci projektu AMALACH, digitalizaci pro Muzeum romské kultury v roce 2012, zpřístupnění 150 interview z audiovizuálního archivu Refugee voices v roce 2013, zpřístupnění vybraných nahrávek z Jewish Holocaust Centre Melbourne v roce 2014 a několik dalších aktivit. Jednou z událostí roku 2015 má být vydání knihy Návraty: Poválečná rekonstrukce židovských komunit v zemích středovýchodní, jihovýchodní a východní Evropy.

Odpolední části setkání se zúčastnil Dr. Stephen Smith, ředitele USC Shoah Foundation a předseda výboru UNESCO pro vzdělávání o genocidách. Dále vystoupili pedagogové, výzkumníci a také studenti, kteří s audiovizuálními nahrávkami ve výuce nebo při zpracování školních projektů přímo pracují.

Prof. Hajič přiblížil, jak bude vypadat dalších 5 let CVH Malach. Podle něj by se měly aktivity centra mimo jiné rozšiřovat zejména na celoevropské úrovni. „Chtěli bychom navázat spolupráci s podobnými pracovišti v Evropě. Už nyní spolupracujeme s několika archivy a muzei. V Evropě je ale mnoho dalších institucí, které se zabývají orální historií. Chceme iniciovat spolupráci jak v technologickém ohledu, tak v oblasti získávání nových zdrojů,“ specifikoval prof. Hajič.

Z archivu USC Shoah Foundation: Sedm bývalých vězňů z koncentračního tábora Osvětim II – Březinka hovoří o pobytu v táboře. Svědectví pocházejí z archivu USC Shoah Foundation Institute, kterému se od roku 1994 podařilo shromáždit více než 52 000 svědectví válečných pamětníků a lidí, kteří přežili holokaust. Jedním z dlouhodobých cílů CVH Malach je navázat s USC Shoah Foundation výhradní spolupráci.

Součástí programu bylo také vyhlášení komiksové soutěže studentů středních škol. Z přihlášených prací zvítězil komiks Elišky Konrádové z Gymnázia Chomutov. Porota ocenila zpracování komiksu, které bylo vskutku originální – komiks byl totiž pouze obrázkový, beze slov. „Svým komiksem jsem chtěla vzdát hold těm, kteří už mluvit nemohou,“ promluvila o svém díle autorka.

- OMK -