Partnerský program startuje

18. dubna 2014
Ve čtvrtek 17. dubna dopoledne podepsal děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl první dvě smlouvy partnerského programu. Vstoupily do něj firmy Preciosa, a.s., a ICZ a.s. Spolupráce fakulty a komerční sféry tím dostává oficiální podobu.

Ve čtvrtek 17. dubna dopoledne podepsal děkan MFF UK prof. Jan Kratochvíl první dvě smlouvy partnerského programu. Vstoupily do něj firmy Preciosa, a.s., a ICZ a.s. Spolupráce fakulty a komerční sféry tím dostává oficiální podobu.

Slavnostnímu podpisu smluv předcházel úvodní projev děkana prof. Jana Kratochvíla, v němž ocenil úspěchy studentů a pracovníků fakulty na poli vědeckého výzkumu. Dále zdůraznil význam aplikací výzkumných výsledků v praxi. Spolupráce s firmami je k tomu ideální příležitostí.

Význam a smysl celého projektu charakterizoval Mgr. Martin Děcký, předseda Pracovní skupiny pro partnerství s firmami. Zdůraznil, že cílem fakulty je mimo jiné zajistit, aby výuka informatiky měla jasnou návaznost na praxi. „Polovina softwarových projektů nevznikla na základě školního zadání, ale na základě reálné poptávky reálné firmy,“ řekl Děcký. „Spolupráce mezi akademickými pracovníky, studenty a komerční sférou na Matfyzu funguje odjakživa. Tyto spontánní formy spolupráce nemusejí ale vždy plně využít stávající potenciál. Proto přicházíme s uceleným programem, který dosavadní spolupráci pozvedne na kvalitativně vyšší úroveň,“ doplnil.

Následoval podpis partnerských smluv, které daly dosud neformální spolupráci institucionální podobu.

Firma Preciosa, a.s., kterou na slavnostním setkání reprezentoval člen představenstva Ing. Lubomír Málek, je významným výrobcem skla, bižuterie a českého křišťálu. Kromě staleté tradice se Preciosa pyšní vlastním výzkumným a vývojovým oddělením. Její pracovníci řeší problémy z oblasti materiálové fyziky nebo počítačového zpracování obrazu pro analýzu kvalitativních vad. V praxi se tu potkávají průmyslová a umělecká produkce se současnou výpočetní technikou, náročnými programy, optickými simulacemi nebo špičkovými materiálovými postupy.

Propojení teoretických znalostí s praxí podporuje také společnost ICZ a.s. Předseda představenstva, Ing. Bohuslav Cempírek, krátce popsal spolupráci s MFF UK: „Pro ICZ je čest uzavřít smlouvu s tak renomovaným subjektem, jakým je MFF UK. V naší firmě je poměrně velké zastoupení absolventů fakulty. Považuji je za v praxi nejuniverzálnější pracovníky,“ uvedl Cempírek. Společnost se zabývá aplikačním programovým vybavením, implementací infrastruktury a bezpečností informačních systémů.

Partnerského programu se zúčastní i společnost Virtux, s.r.o. Pohybuje se především v oblasti IT konzultace a auditorství, outsourcingu ICT nebo správy IT infrastruktury. V současnosti pracuje například na vývoji řešení pro správu cloudové infrastruktury. Její jednatel Radomír Adámek podepíše partnerskou smlouvu na konci dubna.

Na závěr slavnostního podpisu poděkoval prof. Kratochvíl všem, kteří se zúčastnili příprav partnerského programu, které trvaly více jak rok. „Přestože neformální spolupráce fakulty s firmami funguje dlouho, jsem přesvědčen o tom, že zavedení partnerského programu ji posouvá na úplně novou úroveň. Rozhodně tedy nejde o formální akt, ale o povýšení stávajícího stavu. Fakulta od této chvíle přistupuje k partnerské spolupráci systémově a to je velká změna,“ uzavřel prof. Kratochvíl.

Spolupráce MFF UK s firmami se bude v rámci nového partnerského programu v nejbližší době rozšiřovat.

- OMK-


Aktualizováno V úterý 22. dubna 2014 se k partnerskému programu připojila slavnostním podpisem v pracovně děkana také firma Virtux, s.r.o. Její jednatel Ing. Radomír Adámek uvedl, že studenti MFF UK jsou ideálními partnery pro realizaci skutečně inovativních řešení v oblasti IT. Jak konstatoval, česká firemní scéna je konzervativní a až příliš sází na osvědčená řešení. Virtux to chce s pomocí partnerů z akademické sféry změnit.

Jeden z autorů programu Mgr. Martin Děcký upozornil na fakt, že Virtux, s.r.o., doplňuje škálu zapojených firem o mladou a relativně malou společnost. Její předností je pružnost a rychlé uplatnění studentských nápadů v praxi.

Děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl vyjádřil opětovné přesvědčení, že partnerství s fakultou usnadní firmám práci na nových nápadech. Zdůraznil, že partnerský program není formalitou, ale užitečným systémem, přínosným pro všechny zúčastněné.

- OMK-