Otevření fakultního HPC clusteru

16. května 2022

Ke dni 31. 5. bude oficiálně otevřen fakultní výpočetní cluster Chiméra všem členům fakulty. Tento krok bude 3. 6. následován úvodním školením.

Cluster Chiméra se dá využít na všechny typy HPC výpočtů od jedno-jádrových k více-jádrovým (paralelním) a GPU aplikacím, včetně zpracování velkých dat. Cluster se v současnosti skládá ze tří virtuálně propojených clusterů z Troji (Chiméra) a Malé Strany (gpulab a parlab). Pracujeme na připojení dalších clusterů z Troji a z Karlova.

Dlouhodobý cíl naší HPC komunity je vybudovat pro fakultu robustní výpočetní platformu vhodnou jak pro výuku, tak pro výzkum, včetně podpory uživatelů ve formě školení a asistence při vývoji kódů (Research Software Engineering). Otevření fakultního clusteru je první krok k tomuto cíli.

Úvodní školení bude zaměřené jak na výpočtáře, včetně studentů pracujících na svých projektech, tak na vyučující, kteří by rádi zapojili cluster do své výuky. Pravidelné školení se bude odehrávat každý rok v zimním semestru v listopadu nebo v prosinci.

Na úvodní školení (3. 6.) se můžete přihlásit zde.

Centrální cluster Chiméra je vybaven specializovanými úložišťovými servery a vysokorychlostní síťovou infrastrukturou. Nyní nabízí úložiště kapacitu 40 TB na HOME a 100 TB na WORK data a propojení HDR InfiniBandem s menší množinou výpočetních strojů.

Cluster Chiméra v Troji má celkem 26 serverů, ale na tento rok plánujeme jeho výrazné rozšíření, které zvýší jeho homogenitu a připravenost na masivně paralelní výpočty.

Snažíme se o dosažení maximální možné fyzické (kde je to možné) a virtuální integrace stávajících fakultních HPC zdrojů pod Chiméru a v budoucnu jejich sloučení v novém datovém centru, pro jehož výstavbu v kampusu v Troji hledáme finanční podporu.

Zprovoznění fakultního clusteru by nebylo možné bez podpory a štědrých příspěvků fakulty (doc. Mirko Rokyta a prof. Ladislav Skrbek), kateder a úsilí mnoha našich kolegů současných a minulých, kteří svojí dlouhodobou prací v oblasti HPC a IT připravili cestu pro jeho vybudování. Zvláštní poděkování si zaslouží kolegové dr. Jakub Yaghob, Mgr. Pavel Kaňkovský, doc. Ladislav Šubr, prof. Jaroslav Burda, dr. Ludvík Urban, Mgr. Štěpán Balcar, dr. Michal Hájek, dr. Oldřich Ulrych, dr. Ondřej Maršálek a mnozí další za svou aktivní účast, podporu, užitečné rady a nápady.

dr. Jiří Eliášek, dr. Zdeněk Mašín