Otevřená data přinášejí nové možnosti

26. května 2015
Expertní program Fórum pro otevřená data získal ocenění za rozvoj informační společnosti. Jedním ze členů Fóra je doc. Martin Nečaský, odborník na databázové technologie z MFF UK.

Expertní program Fórum pro otevřená data získal ocenění za rozvoj informační společnosti. Jedním ze členů Fóra je doc. Martin Nečaský, odborník na databázové technologie z MFF UK.

Cenu ministra vnitra za přínos pro rozvoj informační společnosti převzali zástupci Fóra pro otevřená data 13. dubna 2015 na konferenci ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě). Fórum se již 3 roky zasazuje o podporu a propagaci otevřených dat se zaměřením na využití dat veřejné správy České republiky.

Otevřená data jsou volně a zdarma dostupné informace, které jsou na internetu přístupné ve strukturované a strojově čitelné podobě. Těmito daty mohou být například příjmy států, jízdní řády, měření čistoty ovzduší a další údaje. Díky svolení vydavatele je data možno využívat různými způsoby – ke zvýšení efektivity, podpoře ekonomiky, datové žurnalistice a k dalším účelům.

Fórum pro otevřená data se snaží prosadit častější a lepší užití těchto dat. Aktuálně se podílí na více než deseti projektech z oblasti publikace otevřených dat, vývoje softwaru nebo popularizace práce s těmito daty. Fórum dále přispělo k tvorbě Akčního plánu Partnerství pro otevřené vládnutí a příručky Jak otevírat data pro obce a města. Vytvořilo koncepci katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR, odborné metodiky, postupy a návody týkající se publikování otevřených dat. Koordinuje popularizační semináře i expertní aktivity v oblasti otevřených dat. Chod expertního programu zajišťují Fond Otakara Motejla, Fakulta informatiky a statistiky VŠE v Praze a Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Podle některých expertů by otevřená data mohla na globální úrovni pomoci s řešením některých závažných problémů (boj s rakovinou, bezpečnost potravin aj.). Na úrovni České republiky je podle Národní ekonomické rady vlády, Ministerstva průmyslu a obchodu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj intenzivní využívání těchto dat předpokladem ke zvýšení konkurenceschopnosti země. „Fórum plánuje spolupracovat se zástupci řady veřejných institucí a pomáhat jim při otevírání jejich dat. Chceme se zaměřit především na taková data, která mají zajímavé praktické využití. Příkladem může být např. aplikace vyvinutá na MFF UK pro odbornou i laickou veřejnost, lekovaencyklopedie.cz, která zpřístupňuje data o léčivech. Jako výzkumníci se zaměřujeme i na zkoumání nových technologií využitelných pro práci s otevřenými daty. A jako učitelé se budeme i nadále snažit zapojit do práce s otevřenými daty naše studenty, a to např. formou bakalářských a diplomových prací,“ nastínil budoucnost Fóra doc. Nečaský.

- OMK -