Ostrava přivítala soutěživé matematiky

15. dubna 2015
Ostravská univerzita opět hostila Vojtěch Jarník Mathematical International Competition. V soutěži, která nese jméno významného českého matematika, i letos uspěli studenti MFF UK.

Ostravská univerzita opět hostila Vojtěch Jarník Mathematical International Competition. V soutěži, která nese jméno významného českého matematika, i letos uspěli studenti MFF UK.

Soutěž Vojtěch Jarník International Mathematical Competition se koná vždy jednou ročně v Ostravě. Je určena všem vysokoškolským studentům, pro které je matematika více než koníčkem. Podle organizátorů cílem soutěže není pouze stanovit nejlepší řešitele zadaných úloh, ale také „obecně posílit zájem o matematiku a udržet ji živou“.

25. ročníku matematické soutěže, která proběhla 27. března 2015, se zúčastnilo celkem 149 soutěžících z 38 vysokých škol. MFF UK byla letos zastoupena třemi studenty. V první kategorii, určené studentům prvních a druhých ročníků bakalářských programů, obsadil 5. místo Anh Dung Le, student oboru obecná matematika. Ve druhé kategorii pro studenty třetích, čtvrtých a pátých ročníků vysokých škol se umístili dva studenti MFF UK. Ondřej Bartoš, student oboru obecná matematika, získal 8. místo, a Miroslav Olšák, student oboru matematické struktury, obsadil 14. místo. Ondřej Bartoš se soutěže úspěšně účastnil již podruhé, Miroslav Olšák dokonce po páté.

Kompletní výsledky a příklady s řešením z letošního i z předešlých ročníků si můžete prohlédnout na webu soutěže. Nově můžete soutěž sledovat také na Facebooku, TwitteruGoogle+.

Gratulujeme všem studentům, kteří se úspěšně zúčastnili.


Prof. RNDr. Vojtěch Jarník, DrSc. (22. 12. 1897 – 22. 9. 1970) je jednou z nejvýznamnějších učitelských a vědeckých osobností Univerzity Karlovy ve 20. století. Jarník se věnoval především teorii čísel a matematické analýze, zajímal se také o historii matematiky. Je autorem čtyřdílné učebnice matematické analýzy, v období 1935–50 byl vedoucím redaktorem matematické části Časopisu pro pěstování matematiky a fyziky.

- OMK -