Oslovujeme studenty v Hongkongu

21. března 2014
Studijní programy v angličtině prezentovala MFF UK na veletrhu EHEF 2014, který proběhl v polovině března v Hongkongu. Zájem o studium nebyl malý.

Studijní programy v angličtině prezentovala MFF UK na veletrhu EHEF 2014, který proběhl v polovině března v Hongkongu. Zájem o studium nebyl malý.

Matematicko-fyzikální fakulta UK se zúčastnila ve dnech 15. – 16. 3. 2014 Evropského veletrhu vyššího vzdělávání (EHEF 2014), který se konal v Centrální hongkongské knihovně. Univerzita Karlova byla dále zastoupena Ústavem jazykové a odborné přípravy. Více než 5 000 návštěvníků mělo možnost seznámit se s nabídkou studia na 36 vysokých školách v 10 evropských zemích.

O studium na MFF UK v anglickém jazyce byl mimořádný zájem, a to ve všech nabízených oborech. Návštěvníky a potenciální studenty tak zaujalo jak bakalářské a magisterské studium v oborech informatika a matematika, tak doktorské studium v oboru fyzika. Veletrh téměř jistě přispěje ke zvýšení počtu zahraničních studentů na fakultě.

Zahajovacího ceremoniálu EHEF 2014 se zúčastnil ministr pro vzdělávání Hongkongu Eddie Ng, ředitel Kanceláře EU v Hongkongu Vincent Piket, ČR reprezentoval generální konzul Jaroslav Kantůrek. Přítomni byli dále vrcholní představitelé konzulátů evropských zemí, které studium prezentovaly.

- OMK -