Oslavy výročí Karla IV. vrcholí

13. května 2016
V letošním roce si Karlova univerzita připomíná 700. výročí narození svého zakladatele, českého krále a římského císaře Karla IV. K uctění panovníkova jubilea pořádá mnoho společenských a kulturních událostí určených akademické obci i široké veřejnosti.

V letošním roce si Karlova univerzita připomíná 700. výročí narození svého zakladatele, českého krále a římského císaře Karla IV. K uctění panovníkova jubilea pořádá mnoho společenských a kulturních událostí určených akademické obci i široké veřejnosti.

V sobotu 14. května 2016 uplyne přesně 700 let od narození jednoho z nejvýznamnějších evropských panovníků, českého krále a císaře Svaté říše římské Karla IV. Univerzita Karlova se připojila k celostátním oslavám a pro veřejnost a členy akademické obce na letošní rok přichystala pestrou nabídku společenských a kulturních událostí. Mnohé z akcí jsou pořádány ve spolupráci s významnými státními institucemi – Arcibiskupstvím pražským, Akademií věd ČR, Národní galerií, festivalem Pražské jaro, hlavním městem Prahou, Českou televizí a Českým rozhlasem.

Oslavy vrcholí právě během měsíce května. V pondělí proběhl ve Velké aule Karolina slavnostní zahajovací koncert, na němž zazněly skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Georga Fridricha Händela v podání Orchestru a Sboru Univerzity Karlovy. Koncertem byla současně zahájena konference Karel IV., země Koruny české a Evropa. Tu univerzita uspořádala ve spolupráci s AV ČR. Od předních odborníků z řad českých i zahraničních historiků na ní zazněly příspěvky věnující se panovníkově osobě v různých souvislostech, zejména pak jeho roli mecenáše umění.

Za účasti zástupců světových univerzit a významných představitelů českého veřejného života se 12. května ve Velké aule Karolina shromáždila akademická obec. Slavnostní zasedání zahájil a vedl prorektor Karlovy univerzity prof. Jan Royt. Proslovy přednesli rektor UK prof. Tomáš Zima, předseda vlády Bohuslav Sobotka, rektor ženevské univerzity Yves Flückiger a historik umění prof. Jiří Kuthan.

V programu oslav však najdeme také jednání rektorů a představitelů tří významných mezinárodních univerzitních organizací – Coimbra Group, Europaeum, UNICA – a dalších odborníků, kteří se věnují aktuálním otázkám spojeným s odkazem zakladatele Karlovy univerzity. Na konferenci Legacy of Charles IV.: Education and Academic Freedom, Innovation and Open Society podepíší zástupci mezinárodních asociací také tzv. Pražskou deklaraci, jejímž účelem je upozornit a vyzdvihnout důležitost a nezastupitelnost univerzitního vzdělávání v současném světě.

V rámci oslav organizuje UK řadu akcí pro širokou veřejnost. Na Karlově náměstí vyrostlo počátkem května středověké městečko s dílnami a řemeslnými trhy. V následujících dnech se zájemci mohou zúčastnit komentovaných prohlídek kostelů a klášterů, přednášek, dětského dnedalších akcí.

Od 14. května do 31. srpna 2016 bude v Křížové chodbě Karolina probíhat výstava nazvaná Druhý život Karla IV., na níž budou k vidění jedinečné exponáty, jež se různými způsoby váží k osobě význačného panovníka. Expozice vznikla ve spolupráci s Národní galerií a je součástí širšího výstavního celku Císař Karel IV. 1316–2016.

Ačkoli je většina událostí soustředěna do květnového měsíce, oslavy pořádané Karlovou univerzitou budou pokračovat také v průběhu podzimu. Veřejnost jistě zaujme zářijová historická rekonstrukce Karlovy korunovace českým králem, na jejíž realizaci se vedle univerzity podílí také hl. město Praha a Arcibiskupství pražské. Členům akademické obce bude v říjnu určen seminář zaměřený na vývoj tradice pěstování burgundského vína v Českých zemích.

Oslavy v neposlední řadě doplňují speciální knižní edice nebo dokumentární cyklus Sedm pečetí Karla IV., jehož první díl odvysílá Česká televize 19. května.

– OMK –