Odstartoval projekt PERUN

6. listopadu 2020

MFF UK je zapojena do jednoho z největších českých výzkumných projektů posledních let. Projekt PERUN bude zkoumat klimatické extrémy, sucho a důsledky jeho prohlubování v České republice.

Výzkumný projekt Prediction, Evaluation and Research for Understanding National sensitivity and impacts of drought and climate change for Czechia (PERUN) potrvá téměř sedm let a zapojí se do něj osm výzkumných institucí: Český hydrometeorologický ústav, Česká geologická služba, Matematicko-fyzikální fakulta UK, Přírodovědecká fakulta UK, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka a firma PROGEO. Garantem projektu je Ministerstvo životního prostředí ČR.

Projekt PERUN je součástí dlouhodobého výzkumu zaměřeného na změnu klimatu a její důsledky na území ČR. Měl by přinést podrobnou analýzu probíhající a predikované budoucí změny, včetně identifikace rizik pro životní prostředí a společnost. Výstupem budou i podklady nutné pro přípravu a aktualizaci strategických dokumentů a pro rozhodovací procesy nejen v oblasti adaptací na změnu klimatu, ale i pro doporučení a hodnocení mitigačních opatření (zmírňování klimatické změny) v procesu jejich přípravy i realizace.

„Projekt je rozdělen do osmi hlavních oblastí, které se vzájemně doplňují a postupují v řešení od modelování klimatu přes přípravu scénářů jeho změny až k analýze důsledků například v zemědělství, lesnictví, hydrologii. Projekt a jeho výstupy umožní reagovat na změny ve vodní bilanci (sucho i povodně), analyzovat rizika pro společnost spojená s hydrometeorologickými extrémy, změnou hydrologického režimu i souvisejícími důsledky v krajině,“ upřesňuje hlavní koordinátor projektu Radim Tolasz z ČHMÚ.

Ministr životního prostředí Richard Brabec k tomu dodává: „Změna klimatu a její dopady je téma, které se nás všech bude týkat během následujících let i desetiletí. Projekt Perun je nesmírně důležitý, protože přináší vědecké poznatky konkrétně zaměřené na území České republiky, které nám v budoucnu pomohou zejména při přípravě adaptačních opatření.“

Projekt je pestrý jak spojením různých odborností, tak návazností jednotlivých řešených úkolů. Tato pestrost umožní komplexní pohled na zkoumanou problematiku změny klimatu a povede ke snížení nejistot získaných výsledků.

Za MFF UK se projektu účastní skupina pracovníků z Katedry fyziky atmosféry pod vedením doc. Tomáše Halenky. Jeho tým se bude podílet na vývoji, resp. úpravách modelu ALADIN pro účely regionálního klimatického modelování a na přípravě lokalizovaných scénářů klimatické změny pro ČR s určením jejich nejistot. Součástí práce vědců z Matfyzu bude také aplikace metod dlouhodobé předpovědi klimatických podmínek na období sezón až několika let a zahrnutí vlivu městského prostředí do scénářů klimatické změny.

„I když ve světě probíhají nebo budou probíhat obdobné projekty, nebudou v takovém prostorovém detailu zaměřeny na Českou republiku. Věřím, že se nám podařilo sestavit kvalitní tým pro řešení definovaných výzkumných témat, ve kterém máme zastoupenu celou řadu odborností,“ doplňuje Radim Tolasz.

TZ, OPMK