Od sportu fotografického k umělecké fotografii

27. března 2014
Malá galerie vědeckého obrazu sídlící v prostorách MFF UK na Karlově uvádí od 31. 3. novou fotografickou výstavu, která se zaobírá dějinami amatérské fotografie. Historicky technické kvality můžou návštěvníci obdivovat u souboru stereoskopických diapozitivů.

Malá galerie vědeckého obrazu sídlící v prostorách MFF UK na Karlově uvádí od 31. 3. novou fotografickou výstavu, která se zaobírá dějinami amatérské fotografie. Historicky technické kvality můžou návštěvníci obdivovat u souboru stereoskopických diapozitivů. Vernisáž spolu s debatou proběhne od 17:30.

Výstava nabízí deset pohledů do dějin české amatérské fotografie čerpajících z archivu nejstaršího spolku fotografů amatérů v Čechách založeného v roce 1889. Spolu s významnými momenty historie spolku samého jsou představeny aktivity Svazu čs. klubů fotografů amatérů (1919–1951) a stručná historie Fotoklubu Praha (1922 – 1925), který významně přispěl ke zrodu moderní české fotografie. Technickou zajímavostí je soubor stereoskopických diapozitivů a diapozitivů s císařem Františkem Josefem I. z počátku 20. století a ukázky barevných diapozitivů zhotovených metodou Uvachrom z 20. – 30. let 20. století.

Počátky amatérské fotografie

Počátek vynálezu fotografie se obecně klade do roku 1839, kdy byla v Paříži zveřejněna metoda daguerrotypie. Amatérští fotografové, tj. ti, kteří se zabývali fotografováním ze záliby, nikoliv pro výdělek, se v českých zemích vyskytovali od samého počátku, nicméně k širšímu rozšíření amatérské fotografie docházelo teprve díky postupujícímu technickému pokroku. Přibývající amatéři cítili potřebu vyměňovat si zkušenosti a získávat informace o technických novinkách a také v Čechách vznikl první klub fotografů amatérů. Na den přesně k 50. výročí vynálezu fotografie byl 19. srpna 1889 založen Klub fotografů amatérů v Praze (dále Klub).

Z velmi skrovných začátků poměrně brzy vyrostl v početnou a respektovanou organizaci, která udržovala kontakty mezi fotoamatéry v Praze i roztroušenými po českém venkově a cílevědomě se snažila pozvednout úroveň jejich činnosti. Klub udržoval pro potřeby členů ateliér a knihovnu, vydával odborný časopis Fotografický obzor a pravidelně pořádal fotografické kurzy. Založil instituci okružních map, tj. kolekcí fotografií, které poštou kolovaly mezi amatéry na venkově a sloužily k poučení a vzájemnému porovnávání výsledků. Aktivity postupně vznikajících amatérských sdružení byly obdobné, takže sledování historie Klubu umožňuje do jisté míry utvořit si představu o vývoji české amatérské fotografie.

Po počátečním pionýrském období, kdy hlavním problémem bylo zvládnutí technické stránky, Klub soustředil pozornost na uměleckou stránku fotografie a dlouhá léta přispíval k její kultivaci. Spolupracoval při tom s vynikajícími osobnostmi jako V. J. Bufka, F. Drtikol nebo D. J. Růžička. Výsledky práce svých členů Klub představoval na nejrůznějších výstavách. První významnější vystoupení jednotlivých členů i Klubu jako spolku byla účast na Zemské jubilejní výstavě v Praze v roce 1891.

Významný posun znamenal rok 1893, kdy Klub začal vydávat časopis Fotografický obzor a byly sestaveny první okružní mapy. Vlastní výstavní činnost zahájil v září roku 1895 ještě skromnou dvoudenní členskou výstavkou, nicméně již v roce 1897 zorganizoval v paláci na pražském Žofíně velkou Výstavu amatérů českoslovanských, během níž se konal první sjezd fotografů amatérů v českých zemích. Další výstava v roce 1899 již měla umělecké ambice. Velkým úspěchem byla účast na světové výstavě v Paříži v roce 1900, kde klubová kolekce získala stříbrnou medaili.

- OMK, Jan Valenta, Pavla Vrbová -