O databázových a informačních systémech podvacáté

7. září 2016
Ve dnech 28. – 31. srpna proběhl v Praze jubilejní 20. ročník mezinárodní konference ADBIS (Advances in Databases and Information Systems).

Ve dnech 28. – 31. srpna proběhl v Praze jubilejní 20. ročník mezinárodní konference ADBIS (Advances in Databases and Information Systems).

Do konference bylo nabídnuto 85 příspěvků, z nichž po recenzním řízení uspělo 21 dlouhých a 12 krátkých. Spolu s hlavní konferencí proběhly ještě dva workshopy – BigDap 2016 (3rd International Workshop on Big Data Applications and Principles) a DCSA 2016 (2nd Workshop on Data-Centered Smart Applications) – a doktorandské konsorcium. Odborný program konference ozdobily 3 zvané přednášky, které přednesli Prof. A. Gal (Technion Israel Institute of Technology), Prof. E. Rahm (University of Leipzig) a Prof. P. Zezula (MU Brno). V soutěži o Best Paper zvítězil německý autorský tým z univerzit v Kaiserslauternu a Drážďanech a laboratoří Hewlett Packard. První místo bylo honorováno cenou 1000 Euro od nakladatelství Springer, které pro ADBIS tradičně vydává konferenční sborníky. Ty letošní jsou dostupné v digitální knihovně Springer, kam mají pracovníci MFF volný přístup, jako LNCS 9809CCIS 637.

Na odborné organizaci konference se vedle mezinárodních výborů podíleli pracovníci Katedry softwarového inženýrství MFF UK a Katedry informatiky FEI VŠB Ostrava spolu s Action M Agency zajišťující místní organizaci. O sponzorskou podporu se postaraly spřátelené softwarové firmy INTAX, Profinit a DCIT, dále pak Česká společnost pro kybernetiku a informatiku. Za zmínku rovněž stojí výstava knih, kterou uspořádalo nakladatelství Springer. Zbylé knihy jsme po skončení konference věnovali knihovně MFF UK.

Úspěšnost konference se odráží i v atraktivnosti jejího sociálního programu. Záštitu nad zahajovací recepcí převzal Magistrát hlavního města Prahy, který velkoryse umožnil její konání na Staroměstské radnici. Další večer měli účastníci konference možnost si vyposlechnout koncert komorního sdružení Musica Podberdensis v refektáři MFF na Malé Straně.

Prof. Jaroslav Pokorný
hlavní organizátor ADBIS 2016