Nový fakultní web

9. května 2013
Příjemné, přehledné a moderní prostředí nabízí uživatelům nová grafika webu Matematicko-fyzikální fakulty UK. Nový vzhled stránek je zároveň prvním krokem k hlubším změnám v komunikaci fakulty navenek i dovnitř. Motivace, očekávání a osobní postřehy přibližuje v rozhovoru děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl.

Příjemné, přehledné a moderní prostředí nabízí uživatelům nová grafika webu Matematicko-fyzikální fakulty UK. Nový vzhled stránek je zároveň prvním krokem k hlubším změnám v komunikaci fakulty navenek i dovnitř. Motivace, očekávání a osobní postřehy přibližuje v rozhovoru děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl.

Nový web se spouští oficiálně 13. 5. 2013. Čekáte pochvaly od fakultní veřejnosti?

Ano, čekáme. Grafický design je vytvořen profesionály, je výrazně atraktivnější, než bylo dosavadní grafické řešení. Přitom sleduje současné trendy webových stránek. Uživatelé se podle mě rychle naučí, kam zajet myší, když chtějí sledovat určitý odkaz. Musím zároveň zdůraznit, že se nejedná o nový web, ale zatím jen o nový grafický design stávající struktury webových stránek, tedy tzv. facelift.

Jak velkou váhu přikládáte novému vzhledu webu s ohledem na další připravované změny?

Byla to dějinná nutnost. Světovým trendem je oživovat a měnit vzhled webových stránek mnohem častěji. V našem případě však nejde o změnu pro změnu, ale o hluboký upgrade vzhledu stránek. Ten byl proveden v duchu hesla vedení fakulty „Kvalita a otevřenost“. Za kvalitu se platí a my jsme se nebáli zaplatit si profesionály, firmu noBrother, která grafický vzhled navrhla. Nový web vychází daleko více vstříc návštěvníkovi, lépe mu nabízí to, co sami považujeme za důležité. Progresivní vzhled webu jde ruku v ruce s nastoupeným směrem aktivní propagace fakulty pod vedením proděkana Vlacha.

Co z obsahu webu je pro vás nejzajímavější a kam naopak „chodíte“ nejčastěji?

Novinky, rubrika Stalo se. Kontroluji pravidelně, jak naše OMK případně univerzitní iForum informuje o úspěších fakulty a o novinkách ve světě matematiky, fyziky a informatiky vůbec. A často se dozvím i něco nového. Jako vědecko-pedagogický pracovník jinak, samozřejmě, nejčastěji klikám na ikonu SIS. Nový vzhled webu má ale především upoutat návštěvníky zvenčí. A tak je v souvislosti se změnou vzhledu webu důležité především to, kam a jak spokojeně budou klikat zájemci o studium, naši studenti, naši alumni a zástupci médií.

Jaký je z vašeho pohledu ideální dlouhodobý cíl, ideální podoba webu?

Čeká nás restrukturalizace webu, zásadní systémové změny. Web je třeba strukturovat podle uživatelských skupin, a to nejen jeho vzhled, ale i provázanost odkazů, návrh jeho stromové struktury. Změny by měly být nejen na úrovni přístupu návštěvníka, ale i na úrovni tvorby a updatu stránek. Redakční systém webu je dnes ve světě standardem, který umožňuje flexibilnější aktualizace. Sám o sobě říkám, že nejsem revolucionář, nicméně evoluční vývoj stránek naší fakulty dorazil do slepé uličky a náš web potřebuje zásadní systémové změny navržené a instalované profesionálními odborníky.

Motivuje vás nová podoba webu k nějaké osobní aktivitě?

Ano. Myslím, že s novým vzhledem bychom se měli zamyslet také nad novými přístupy k vnitrofakultní a mezisekční informovanosti. Současné vedení chce nabízet fakultní veřejnosti více možností k setkávání napříč sekcemi. Dobrým doplňkem těchto aktivit může být právě virtuální potkávání na webu. Konkrétně bychom rádi spustili blog komentářů vedení fakulty. To by měl být čtivější doplněk ke zveřejňovaným podrobným zápisům ze zasedání kolegia děkana.

Nakolik může nový web přispět ke zvýšení zájmu o studium na fakultě, včetně zahraničních studentů?

Věříme, že přispěje k propagaci fakulty a studia mezi českými středoškoláky a českou veřejností. Potenciální zájemci ze zahraničí již po celý školní rok 2012/13 viděli anglickou mutaci části stránek v graficky atraktivnější úpravě, což souvisí s důrazem, který současné vedení klade na rozbíhající se studium v angličtině. Snad i to přispělo k velmi potěšitelnému počtu přihlášek ze zahraničí. Celý anglický web však musí ještě projít výraznou revizí.

Vytvořil jste někdy sám internetovou stránku?

Zhruba před rokem jsem v souvislosti s kandidaturou na děkana provedl facelift svých webových stránek. Zvládl jsem to sám za jeden večer, šlo ale jen o šest stránek. Reakce od známých mě utvrdily v tom, že občasná změna je nutná. Proto jsem také inicioval jednání o novém vzhledu fakultního webu a o jeho nové struktuře krátce po nástupu do funkce na podzim loňského roku.

- OMK -