Novoroční gratulace

1. ledna 2020

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

již po osmé se s vámi chci ohlédnout za uplynulým kalendářním rokem a nahlédnout do toho nového, právě začínajícího.

V roce 2019 jsme všichni sledovali výstavbu nového pavilonu v trojském areálu, pavilonu, který fakultě přináší první opravdu velkou posluchárnu, řadu dalších výukových prostor, několik specializovaných laboratoří pro informatickou sekci, ale také elegantní architektonické řešení vstupního prostoru. Doufám, že v průběhu letního semestru tohoto akademického roku plně naběhne jeho provoz a že pavilon dostojí svému jménu IMPAKT, které v průběhu výstavby dostal.

V uplynulém roce obdržela řada zaměstnanců a studentů fakulty významná ocenění. Geofyzik prof. Jiří Zahradník obdržel Cenu Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách, prestižní titul Fellow obdržel prof. Jiří Bičák od Mezinárodní společnosti pro obecnou relativitu a gravitaci (ISGRG) a tentýž titul přiznala Americká matematická společnost (AMS) prof. Janu Trlifajovi. Prof. Roman Barták pak vykročil podobným směrem, když získal tzv. senior membership v rámci Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI). Jiným příkladem je Cena Wernera Köstera, kterou v roce 2019 získal autorský tým pod vedením doc. Martina Vlacha. Uděluje ji Společnost pro materiálový výzkum (DGM), která tak každoročně upozorňuje na nejlepší článek z oblasti fyziky kovů vydaný v Německu.

Neméně významná jsou národní ocenění. Prof. Miloslav Feistauer se stal laureátem medaile Bernarda Bolzana za zásluhy v matematických vědách, doc. Jana Kalbáčová Vejpravová získala Cenu Františka Běhounka za propagaci a popularizaci české vědy v Evropském výzkumném prostoru, kterou uděluje MŠMT ČR. Cena Neuron pro mladé vědce putovala na Matfyz hned dvakrát – ve fyzice pro dr. Ondřeje Pejchu, v informatice pro dr. Martina Balka.

S ještě větším potěšením připomínám úspěchy našich studentů, doktorandů a mladých absolventů, ačkoli ani v tomto případě nemohu jmenovat všechny. Prestižní Cenu Nadace Dimitrise N. Chorafase získal dr. Jindřich Libovický z Ústavu formální a aplikované lingvistiky, RNDr. Jiří Kratochvíl z Katedry makromolekulární fyziky získal druhé místo v soutěži nejlepších prezentací na konferenci ISPC. Renomované vydavatelství Springer ocenilo absolventa Matfyzu dr. Petera Kúše z Katedry fyziky povrchů a plazmatu. Jeho disertace byla zařazena do série Springer Theses – Recognizing Outstanding Ph.D. Research.

Francouzské velvyslanectví udělilo Becquerelovu cenu dr. Stanislavu Valentovi z Ústavu částicové a jaderné fyziky, taktéž za jeho disertační práci. Cenu Wernera von Siemense v kategorii nejlepší disertační práce si odnesl také absolvent Matfyzu dr. Vít Saidl. Časopis Discrete Mathematics (Elsevier) ocenil Matěje Konečného za nejlepší studentskou publikaci z oblasti diskrétní matematiky. Rektor UK udělil cenu Za studijní výsledky a publikační činnost Mgr. Štěpánu Šimsovi, Bolzanovu cenu převzal z jeho rukou dr. Michael Greben. Absolvent bakalářského programu informatiky v anglickém jazyce Aakash Ravi získal cenu Study in pro zahraniční absolventy udělenou Domem zahraniční spolupráce MŠMT.

Všem oceněným bych rád pogratuloval k úspěchům, které jsou nejviditelnějším potvrzením kvality celé naší fakulty.

Všem zaměstnancům a studentům děkuji za poctivou a obětavou práci, kterou na fakultě v roce 2019 vykonali. Do roku 2020 vám přeji vše dobré, mnoho pracovních a osobních úspěchů, inspirativních myšlenek, zdraví, štěstí a lásky.

 

prof. Jan Kratochvíl
děkan