Novoroční gratulace

1. ledna 2018

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

s nastupujícím rokem 2018 mi dovolte se krátce ohlédnout za tím právě skončeným. Fakultě přinesl nejen intenzivní přípravy a spuštění prvních projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), ale též nové vnitřní předpisy, rozjezd prvních univerzitních projektů PRIMUS nebo práce na nové institucionální akreditaci Univerzity Karlovy. Na prvním místě mezi všemi těmito zásadními změnami však bylo pokračování vědecké a pedagogické práce na vysoké mezinárodní úrovni.

Našim pracovníkům se v roce 2017 opět dostalo mnohých univerzitních, národních i mezinárodních ocenění. Činnost Prof. Evy Hajičové byla oceněna medailí Josefa Hlávky za celoživotní přínos a šíření dobrého jména české vědy ve světě, doc. Robert Šámal obdržel cenu Neuron pro mladé vědce v oboru matematika, prof. Vladimír Matolín Cenu MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Pozornost odborníků (i médií) upoutal počítačový program DeepStack, který s využitím principů umělé inteligence jako první na světě porazil profesionální hráče ve hře s neúplnou informací. Spoluautoři programu, doktorandi Martin Schmid a Matej Moravčík, získali cenu MŠMT pro vynikající studenty a absolventy vysokých škol. Laureátem ocenění Doctorandus za technické vědy v soutěži Česká hlava se pak stal dr. Vít Saidl.

Na mezinárodním poli byl rok 2017 pro Matfyz mimořádně úspěšným v oblasti prestižních ERC grantů. Nové granty byly přiznány hned dvěma pracovníkům fakulty.

Doc. Libor Barto z Katedry algebry bude rozvíjet consolidator grant Symmetry in Computational Complexity a dr. Jiří Klimeš z Katedry chemické fyziky a optiky už zahájil práce na starting grantu Accuracy and Precision for Molecular Solids.

Ocenění se dočkaly také propagační aktivity. Cena Miloslava Petruska za prezentaci Univerzity Karlovy byla udělena projektu Záchrany a zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně. Projektový realizační tým vedl dr. Martin Vlach. V rámci pražské muzejní noci a na svátek sv. Václava si tuto neobyčejnou památku prohlédly stovky zájemců z řad veřejnosti. Jistě i díky tomu získal projekt v rámci soutěže Patrimonium pro futuro 2016, vyhlášené Národním památkovým ústavem, nejen jednu ze čtyř hlavních cen v kategorii Prezentace hodnot, ale též cenu Památky děkují udělovanou na základě on-line hlasování veřejnosti.

Všem oceněným upřímně gratuluji a přeji mnoho dalších úspěchů ve vědecké a pedagogické práci.

Všem pracovníkům a studentům fakulty děkuji za obětavou a intenzivní práci ve vědě a vzdělávání (se), kterou v roce 2017 na fakultě a pro fakultu vykonali, často přes zvyšující se administrativní a byrokratickou zátěž spojenou s novými projekty a předpisy.

Do roku 2018 vám všem přeji mnoho úspěchů, radostí, zdraví a lásky.

Jan Kratochvíl
děkan