Novoroční gratulace

29. prosince 2015
Přání děkana MFF UK k novému roku 2016.

Vážené kolegyně a kolegové, milé studentky a studenti,

než vám popřeji vše nejlepší do nadcházejícího roku 2016, dovolte mi připomenout několik momentů ze života fakulty z toho právě končícího.

Vloni touto dobou jsem vyzdvihl úspěchy našich studentů a pracovníků a dnes těžko hledám slova, jak pochvalu a gratulaci ještě vystupňovat. Fakultě se v roce 2015 totiž podařilo získat mnoho dalších významných uznání na českém i světovém fóru. Je to nejen výsledek dlouhodobé koncepce rozvoje fakulty zaměřené na kvalitu vědecké a pedagogické činnosti, výsledek investice fakulty a pracovišť do netradičních směrů vývoje a spolupráce, ale především výsledek zodpovědné práce všech našich zaměstnanců a studentů, pro které touha po poznání, objevování dosud nepoznaného a předávání svých znalostí a zkušeností mladším generacím patří k hlavní náplni jejich (často nejen) profesionálního života.

Už dříve jsem blahopřál studentskému týmu k postupu do světového finále ACM International Collegiate Programming Contest. Trojice studentů Filip Hlásek, Miroslav Olšák a Štěpán Šimsa pod vedením doc. P. Töpfera se ovšem s pouhým postupem nespokojila. V marockém Marrákéši vybojovala stříbrné medaile za celkově 8. místo ze 128 zúčastněných týmů, a dosáhla tak po 17 letech druhého nejlepšího umístění Matfyzu (a českého týmu vůbec) v historii soutěže. Fakultní tým (v jiném složení) se letos opět probojoval do světového finále a držím palce, aby v něm dosáhli srovnatelného výsledku.

Gratulace za rok 2014 k postupu do světového finále soutěže Serious Games Showcase & Challenge patřila autorům výukové hry Československo 38–89. Tým autorů reprezentovaný za Matfyz dr. Cyrilem Bromem a Mgr. Jakubem Gemrotem si v roce 2015 připsal první ceny na jiných světových soutěžích, například na Games Learning Society Showcase 2015 v americkém Madisonu. Spolupráce s Filozofickou fakultou UK (FF UK) přináší ovoce nejen v úspěších této výukové hry (a jejím úspěšném prodeji), ale i v zájmu nastupujících studentů o netradiční kombinace učitelského studia matematiky s obory vyučovanými na FF UK.

Vědecké úspěchy našich studentů a pracovníků byly letos oceněny mnohokrát. Jméno Matematicko-fyzikální fakulty zaznělo několikrát při předávání cen Neuron. Dva z oceněných Cenami Neuron za přínos světové vědě (prof. Eduard Feireisl a prof. Josef Paldus) jsou absolventy Matfyzu. Navíc ceny Neuron Impuls získali dr. Anna Fučíková, dr. Vít Jelínek a dr. Jan Vybíral. Vít Jelínek také získal cenu České učené společnosti v kategorii mladší vědecký pracovník do 40 let.

Specielně mě těší úspěchy našich žen na poli vědy. Dr. Alice Valkárová získala Cenu Milady Paulové, dr. Eva Schmoranzerová cenu L'Oréal Pro ženy ve vědě a dr. Lucie Augustovičová Cenu Siemens v kategorii nejlepší disertační práce.

Naši experimentální fyzici byli nejen u objevu nové částice v CERN, ale tým vedený prof. Rupertem Leitnerem získal (jako účastník experimentu Daya Bay) mimořádně prestižní cenu The Breakthrough Prize in Fundamental Physics 2016 za nové objevy a výzkum v oblasti oscilací neutrin.

Všem těmto studentům a pracovníkům fakulty, i všem dalším, jejichž vynikající výsledky není možné detailně zmínit, srdečně blahopřeji.

Vyjmenovaná ocenění jsou pověstnou špičkou ledovce. V ohlédnutí za rokem 2015 musím zmínit alespoň některé aktivity, které sice nevedly k přímým oceněním na domácích či mezinárodních fórech, ale pro rozvoj fakulty jsou významné a důležité.

V roce 2015 proběhly a po stavební či instalační stránce byly úspěšně ukončeny tři projekty OP VaVpI. Malostranská budova dostala nejen novou střešní krytinu, ale především se rozšířil pracovních prostor o vkusnou půdní vestavbu, která vyhovuje jak našim doktorandům, tak nárokům Národního památkového ústavu. Do budovy vývojových dílen v areálu Troja již nezatéká, navíc se rekonstrukce dočkaly nejen střecha a plášť této budovy, ale i zařízení poslucháren T1 a T2. Zázemí fyzikální sekce se významně rozšířilo zakoupením a instalací unikátních experimentálních přístrojů v celkové ceně téměř 200 mil. Kč.

Čerpání dotací z evropských fondů bylo jednak administrativně náročné, jednak zatížilo všechny pracovníky v dotčených objektech fakulty, protože vzhledem k opravdu šibeničním termínům probíhaly stavební práce za plného provozu. Všem bych proto na tomto místě rád poděkoval za trpělivost a toleranci, se kterou snášeli dočasné přemisťování do jiných pracoven, hlučnost a prašnost stavby i další obtíže. Věřím, že výsledek všech tří zmíněných akcí výrazně vynahradil dočasné nepohodlí a stres.

Vedení fakulty si je velmi dobře vědomo významu výchovy mladé generace a kvality vzdělávání na nižších stupních škol. Proto věnuje velkou pozornost učitelskému studiu a jeho propagaci.

Kromě výše zmíněných atraktivních kombinací oborů s FF UK byl v roce 2015 spuštěn program partnerství se středními a základními školami v České republice. Všechny školy, kterým byl na základě sofistikovaného výběru nabídnut statut Fakultní školy, podepsaly smlouvu o spolupráci. Podařilo se akreditovat habilitační řízení v oboru Didaktika a historie matematiky a informatiky, čímž se Matfyz stal jedinou institucí v České republice, která má v tuto chvíli akreditované habilitační řízení v oblasti didaktiky informatiky.

Fakulta se podílela na přípravě publikace Rande s Fyzikou autorů Mgr. Radomíra Šofra, dr. Martina Vlacha a doc. Zdeňka Drozda, jejíž první vydání bylo v rekordně krátkém čase vyprodáno. V novém duchu proběhl Den otevřených dveří v Kongresovém centru Praha.

Vztah k našim absolventům se po loňském rozvoji portálu matfyz.cz prohloubil ustavující schůzí spolku Matfyz Alumni, jehož předsedou byl zvolen decanus emeritus prof. Zdeněk Němeček.

A co nás čeká v roce 2016? Pevně věřím, že další úspěchy a ocenění našich pracovníků. Méně viditelná, ale o to důležitější bude práce na připravovaných projektech OP VVV. Dále pevně věřím, že mnoho velmi dobře viditelné práce odvedeme na dvou dalších stavebních projektech. Očekáváme zahájení stavby Pavilonu M+I v Troji (v prosinci 2015 bylo vystaveno a nabylo právní moci stavební povolení) a dokončení stavebních a restaurátorských prací vedoucích ke zpřístupnění základů a dlažby rotundy sv. Václava v Malostranské budově MFF UK. Archeologické práce již probíhají, na dofinancování projektu Norských fondů jsme na příspěvcích od drobných dárců během jednoho roku vybrali úctyhodných 1,5 mil Kč.

Všem studentům, vědeckým, pedagogickým a administrativním pracovníkům fakulty děkuji za zodpovědnou práci v roce 2015 a přeji mnoho zdraví a osobních i pracovních úspěchů v roce 2016.

Jan Kratochvíl
děkan