Noví partneři zvou studenty do praxe a do světa

16. března 2017
Partnerský program Matfyzu se úspěšně rozšiřuje i v letošním roce. S firmou KOMIX prohlubujeme již existující spolupráci a nadační fond StarLift přináší možnost placených stáží v amerických startupech.

Partnerský program Matfyzu se úspěšně rozšiřuje i v letošním roce. S firmou KOMIX prohlubujeme již existující spolupráci a nadační fond StarLift přináší možnost placených stáží v amerických startupech.

V polovině ledna uzavřel Matfyz partnerství s firmou KOMIX. Navazuje tím na dosavadní spolupráci ve výuce softwarového inženýrství a na poli aplikovaného výzkumu. Česká společnost KOMIX vznikla v roce 1992. Specializuje se zejména na dodávky informačních systémů nebo aplikací na klíč, dále pak na integrační nebo transformační projekty. Poskytuje také konzultační služby zaměřené na návrh informačních systémů, jejich testování i provoz. Firma už pětadvacet let úspěšně aplikuje moderní informační technologie v klíčových státních institucích a ve významných společnostech. Pracovníci KOMIXu na Matfyzu také přednášejí. Jedním z nich je Petr Sobotka, se kterým se posluchači Matfyzu mohli minulý akademický rok setkat v rámci předmětu Softwarové inženýrství v praxi.

Více v článku KOMIX a Matfyz upevňují spolupráci

Nadační fond StarLift je pro fakultu novým typem partnera – do partnerského programu totiž většinou vstupují významné komerční firmy z oblasti IT nebo bankovnictví, které se na vzdělávání studentů podílejí nejčastěji formou zadávání témat bakalářských a diplomových prací. StarLift je naproti tomu nezisková organizace, díky níž studenti informatiky získají praktické zkušenosti přímo tam, kde se rodí novátorské podnikatelské myšlenky, tedy ve startupech v Silicon Valley a na východním pobřeží USA. Vlivem velké konkurence není získání placené stáže v amerických startupech snadné, studenti z Evropy musejí navíc překonat administrativní a často i finanční překážky. StarLift podává pomocnou ruku i v těchto ohledech, a to jak přípravou kandidátů před vycestováním, tak podporou po celou dobu stáže.

Více v článku Studenti MFF UK zamíří na stáže do Silicon Valley

Související:

– OMK –