Nové projekty rozšíří spolupráci s Japonskem

8. října 2015
Ve výzvě Visegrádské skupiny a Japonska pro roky 2015 – 2018, v rámci které bylo možno podávat návrhy na realizaci společných projektů výzkumu a vývoje z oblasti pokročilých materiálů, uspělo celkem pět projektů. Na dvou z nich se bude podílet MFF UK, půjde o projekty zabývající se optoelektronikou, fotovoltaikou a nanofotonikou.

Ve výzvě Visegrádské skupiny a Japonska pro roky 2015 – 2018, v rámci které bylo možno podávat návrhy na realizaci společných projektů výzkumu a vývoje z oblasti pokročilých materiálů, uspělo celkem pět projektů. Na dvou z nich se bude podílet MFF UK, půjde o projekty zabývající se optoelektronikou, fotovoltaikou a nanofotonikou.

Společných projektů se v rámci výzvy účastní vždy země Visegrádské skupiny a Japonsko. Celkem soupeřilo 56 projektů a z toho počtu bylo vybráno pět nejlepších, které získají od participujících států finanční podporu. Do čtyř z nich se zapojí české instituce a je velkým úspěchem, že z vybraných projektů s českou účastí hned dva pocházejí z MFF UK.

V týmu projektu New Generation of InGaN Layers, Quantum Wells and Wires Grown on Vicinal GaN Substrates for Optoelectronics and Photovoltaics působí prof. Václav Holý z katedry fyziky kondenzovaných látek MFF UK. Cílem je vyvinout novou generaci samouspořádaných polovodičových nanostruktur (epitaxních vrstev, kvantových drátů a kvantových teček) na bázi sloučenin india, galia a dusíku. Nové struktury by měly mít menší hustotu defektů a větší kvantovou výtěžnost, než jak je tomu v současnosti, což by umožnilo konstrukci účinnějších optoelektronických součástek. Na projektu spolupracují čeští výzkumní pracovníci s kolegy z Polska a Japonska a vedoucím japonské části projektu je nositel Nobelovy ceny za fyziku z minulého roku, Hiroši Amano z univerzity v Nagoji.

V rámci projektu Nanophotonics with Metal – Group-IV-Semiconductor Nanocomposites: from Single Nanoobjects to Functional Ensembles, ve kterém fakultu zastupuje prof. Jan Valenta z katedry chemické fyziky a optiky MFF UK, by měly vzniknout nové funkční nanokompozitní materiály sestávající z křemíkových nanokrystalů a kovových nanostruktur. Tyto materiály by mohly mít využití v elektronických zařízeních jako detektory světla a senzory, a také v biologických aplikacích. Projekt vychází z předchozí bilaterální spolupráce MFF UK a 1. lékařské fakulty UK s Univerzitou v Kóbe. Dosavadní společný výzkum se zaměřoval na využití silně dopovaných křemíkových nanokrystalů v biologii a medicíně, nyní se záběr rozšíří na kombinované nanostruktury polovodičů a kovů s cílem využít lokalizované plasmony pro zlepšení optických vlastností nanokrystalů.

Důležitým cílem projektů je vybudování udržitelné spolupráce s univerzitou v Kóbe a dalšími ústavy v Japonsku. Během vzájemných návštěv probíhají semináře, které jsou otevřeny akademické obci, zatím poslední seminář na téma Nanoparticles for bioapplications proběhl 11. září v Biomedicínském centru Lékařské fakulty v Plzni.

Úplný seznam schválených projektů výzkumu a vývoje ve formátu zemí Visegrádské skupiny a Japonska pro roky 2015 – 2018 naleznete zde.

- prof. Jan Valenta -
- OMK -