Nová výzkumná centra na Matfyzu

13. února 2017

Počátkem února oficiálně zahajují svou činnost dvě nová výzkumná centra Matfyzu. MATFUN a NanoCent budou zkoumat a vyvíjet nové materiály určené pro pokročilé aplikace.

Nová centra excelence jsou financována z Evropských strukturálních a investičních fondů a Fondu státního rozpočtu v rámci Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Na společném setkání v Karolinu je před zástupci vedení Univerzity Karlovy, Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, Britského velvyslanectví v Praze a za přítomnosti další hostů v úterý 7. 2. představili dr. Martin Veis (MATFUN) a dr. Milan Dopita (NanoCent).

Centrum MATFUN, které povede špičkový vědec Ing. Ladislav Straka, DSc., bude zkoumat základní fyzikální principy materiálů s magnetickou tvarovou pamětí (MTP). Výzkum se zaměří jak na známé slitiny, tak na nově připravené objemové materiály, tenké vrstvy a nanostruktury. Cílem projektu je nalézt materiály s vlastnostmi vhodnými pro potenciální aplikace, jako jsou přesné aktuátory pro robotiku, medicínské a infuzní mikropumpy, citlivé senzory magnetického pole či zařízení pro tzv. energy harvesting v automobilovém průmyslu.

Výzkumné centrum NanoCent bude řídit dr. Milan Dopita. Jeho tým bude zkoumat nanomateriály využitelné v odvětvích, jako je mikroelektronika, spintronika, energetika či biomedicína. Konkrétně půjde o studium a vývoj materiálů na bázi nanokrystalického silně porušeného uhlíku (využívaného například v Li-Ion bateriích), nanokrystalických a epitaxních tenkých vrstev (součástí modrých, zelených a bílých LED), nanokrystalických kovových oxidů a ultra-jemnozrnných slitin titanu a hořčíku (stenty, tělní implantáty).

Vznik a provoz center je podpořen více než 250 mil. Kč. Obě přitom hodlají získanými prostředky pokrývat nejen náklady vlastní vědecké činnosti, ale také je využít k pořízení nových moderních výzkumných přístrojů.

Projekty by měly ke spolupráci s MFF UK přilákat špičkově vědce a vědecké týmy ze zahraničí. „Začali jsme spolupracovat se členy týmu objevitele jevu magnetické tvarové paměti Kari Ullakkem z finské Lappeenranta University of Technology, kde se soustřeďujeme zejména na vývoj a charakterizaci nových druhů slitin vykazujících tento jev. S týmem S. Fählera z IFW Dresden budeme společně pokračovat na dalším vývoji tenkých vrstev s MTP. Vyvinuté nové slitiny a tenké filmy budou charakterizovány ve spolupráci s Frankou Albertini z italského Istituto dei Materiali per l' Elettronica ed il Magnetismo, který je v oblasti charakterizace fyzikálních vlastností magnetických materiálů světovou kapacitou,“ uvedli pro iForum zástupci MATFUNu.

Pozadu nezůstává ani NanoCent, který aktuálně rozvíjí spolupráci s více než deseti významnými zahraničními pracovišti, mezi jinými například s Institut für Werkstoffwissenschaft, Technische Universität Freiberg.

Celkem se do výzvy OP VVV zapojilo 105 projektů a 32 z nich se dočká finanční podpory. Čtyři projekty přitom řeší vědecké týmy z UK. Dva z nich náležejí k MFF UK, další po jednom Přírodovědecké fakultě a Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.

– Tisková zpráva UK, OMK –