Nová éra SERS a TERS spektroskopie v nanometrické škále

13. února 2023

Časopis Chemical Reviews publikoval rozsáhlou studii o nových směrech a perspektivách spektroskopických metod SERS a TERS. Hlavními autory článku jsou prof. Marek Procházka z Fyzikálního ústavu UK a prof. Yukihiro Ozaki z japonské Kwansei Gakuin University.

Chemical Reviews je prestižní časopis vydávaný Americkou chemickou společností, který se řadí mezi nejuznávanější a nejvýše hodnocené chemické časopisy na světě s aktuálním impakt faktorem 72. V jeho nejnovějším čísle nyní vyšla obsáhlá studie Toward a New Era of SERS and TERS at the Nanometer Scale: From Fundamentals to Innovative Applications.

Profesor Marek Procházka a prof. Yukihiro Ozaki společně s dalšími japonskými a čínskými kolegy v 80stránkovém článku shrnují nejnovější trendy ve spektroskopii povrchem zesíleného Ramanova rozptylu (surface-enhanced Raman scattering – SERS) a hrotem zesíleného Ramanova rozptylu (tip-enhanced Raman scattering – TERS). Obě tyto spektroskopické metody umožňují výrazné zesílení Ramanova rozptylu pro molekuly adsorbované na kovové nanostruktury vhodných vlastností, a jde tedy o plasmonický jev probíhající v nanometrické škále.

SERS a TERS našly řadu praktických uplatnění počínaje citlivou detekcí biologicky významných látek (biosenzory) až po diagnostiku a léčbu rakoviny. Cílem přehledového článku bylo propojit teoretické přístupy s pokročilými aplikacemi SERS a TERS spektroskopie.

FÚ UK