Neuron pro mladé vědce

20. května 2016
Ve středu 18. května byly na pódiu pražského Divadla Archa slavnostně rozdány Ceny Neuron pro mladé vědce. Ocenění v podobě skleněné sošky a finanční prémie převzalo šest špičkových českých badatelů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci z řad absolventů Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Ve středu 18. května byly na pódiu pražského Divadla Archa slavnostně rozdány Ceny Neuron pro mladé vědce. Ocenění v podobě skleněné sošky a finanční prémie převzalo šest špičkových českých badatelů, mezi nimiž nechyběli ani zástupci z řad absolventů Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Šest udílených Cen Neuron a z nich rovnou čtyři pro absolventy Matfyzu. Takové bylo skóre středečního slavnostního večera Neuron Science Future, během něhož Nadační fond Neuron ocenil mladé české vědce do 40 let. Skupinu laureátů letos za Matfyz rozšířili matematik Emil Jeřábek, fyzik Jindřich Kolorenč, chemik Petr Slavíček a ekonom Filip Matějka.

Mgr. Emil Jeřábek, Ph.D., je odborníkem v oblasti matematické logiky. Na MFF UK absolvoval magisterské a doktorské studium. Současně vystudoval také lingvistiku-logiku na Filozofické fakultě. V současné době je pracovníkem Matematického ústavu AV ČR. Publikuje v prestižních odborných časopisech a pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích. „(…) Jeho výsledky pokrývají široký okruh témat. Je schopen identifikovat otevřené problémy a řešit je způsobem, který se setkává s významným ohlasem ve vědecké komunitě. U podstatné většiny jím publikovaných prací, s důrazem na velmi kvalitní časopisy a přednesení na významných konferencích oboru, je jediným autorem,“ zdůvodnil nominaci dr. Jeřábka prof. Zdeněk Strakoš z MFF UK, který v NF Neuron zastává funkci garanta pro obor matematika.

Další z udělovaných cen si odnesl absolvent Teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky Mgr. Jindřich Kolorenč, Ph.D. Talentovaný vědec, který působí ve Fyzikálním ústavu AV ČR, se aktuálně zabývá výzkumem elektronové struktury pevných látek. „Elektrony určují pevnost, pružnost, elektrickou vodivost a další fyzikální vlastnosti pevných látek. Pokud v nějaké látce odhalíme principy chování elektronů, budeme ji moci kontrolovaně upravovat a optimalizovat pro konkrétní použití. Například cílenou změnou vlastností polovodičů by mělo být možné zvýšit účinnost solárních panelů tak, aby dokázaly využít širší spektrum slunečního záření než doposud,“ přiblížil oceněný praktickou využitelnost studia elektronů v rozhovoru pro Neuron.

Také prof. RNDr. Bc. Petr Slavíček je spojen s MFF UK, na níž absolvoval doktorské studium oboru Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika. Titul profesora obhájil na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Aktuálně působí v Ústavu fyzikální chemie VŠCHT a spolupracuje také s Ústavem fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR. Mezi jeho nejvýznamnější vědecké úspěchy patří například objev nových zdrojů reaktivních částic v atmosféře – nanokapiček a nanokrystalků.

Posledním ze čtveřice laureátů je RNDr. Filip Matějka, Ph.D., vystudovaný fyzik, který se však v počátku svých doktorských studií na americké Princetonu začal věnovat ekonomii, v níž je nyní uznávaným odborníkem. Dr. Matějka se dlouhodobě soustřeďuje na analýzu mechanismů působících na lidské rozhodování.

Za vynikající badatelské výsledky věnoval Fond Neuron každému vítězi šek v hodnotě 250 000 Kč.

– OMK –