Neuron ocenil špičkové vědce a talentované badatele

1. prosince 2016
Nadační fond Neuron minulý čtvrtek ocenil vynikající české vědce a finančně podpořil mladé badatele do 40 let. Ani letos nepřišli zástupci Matfyzu zkrátka. Oceněni byli celkem čtyřikrát.

Nadační fond Neuron minulý čtvrtek ocenil vynikající české vědce a finančně podpořil mladé badatele do 40 let. Ani letos nepřišli zástupci Matfyzu zkrátka. Oceněni byli celkem čtyřikrát.

„Někteří z letošních laureátů stáli u zrodu oborů nebo zásadně ovlivnili jejich současnou podobu. Vychovali generace mladých vědců,” okomentovala výběr oceněných vědců Monika Vondráková, předsedkyně správní rady NF Neuron. To platí i pro prof. Pavla Exnera, který na půdě Profesního domu na Malé Straně převzal 24. listopadu Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru matematika.

Prof. Exner vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu UK a od roku 1991 pracuje v Ústavu jaderné fyziky AV ČR. Jeho oborem je matematická fyzika, v níž se mu podařilo dosáhnout mezinárodního uznání a pozice jednoho z nejcitovanějších autorů. „Výsledky práce profesora Exnera jsou celosvětově oceňovány jak mezi matematiky, tak mezi teoretickými fyziky; je tedy představitelem směru, který formoval ve značné míře vývoj obou věd po staletí. Vychoval a ovlivnil řadu vynikajících vědců,“ zdůvodnil nominaci garant oboru matematika prof. Zdeněk Strakoš. Prof. Exner se podílel na založení ERC (European Research Council), organizace, která poskytuje finanční podporu badatelským výzkumům ve všech vědních oborech. V letech 2011 až 2014 v ní navíc zastával funkci viceprezidenta. Aktuálně působí mimo jiné také jako prezident European Mathematical Society.

Ocenění Neuron letos získali také chemik Josef Michl, specialista na dětskou kardiologii prof. Milan Šamánek, antropolog Leopold Pospíšil, fyzik Jan Peřina a biolog Jan Svoboda.

Vědci spříznění s Matfyzem pravidelně sklízejí úspěch také v soutěži Neuron Impuls, která je určena vědcům do 40 let. Letos se o milionovou odměnu v oboru matematiky podělili dva absolventi Matfyzu, a to doc. Zdeněk Dvořák z Informatického ústavu UK a doc. Tomáš Vejchodský, který aktuálně působí jako zástupce ředitele Matematické ústavu AV ČR. V prvním případě směřuje finanční podpora do výzkumu v oblasti automatizace. Doc. Dvořák se snaží najít způsob, jak redukovat obrovské množství operací, které počítač na cestě za řešením matematického problému provádí, a usnadnit tak práci i čas budoucím matematikům. Výzkum doc. Vejchodského je zase zaměřen na zdokonalení numerických metod pro řešení parciálních diferenciálních rovnic a příslušných úloh na vlastní čísla. Výsledky jeho bádání by mohly nalézt uplatnění nejen ve výpočetních softwarech používaných například při navrhování mostů či přehrad, ale také v medicíně při modelování nových léků.

Dalšími držiteli Neuron Impulsů se stali dr. Zuzana Holubcová (medicína), doc. Vítězslav Bryja (biologie), dr. Ladislav Stančo (společenské vědy), doc. Zdeněk Sofer (chemie) a dr. Otakar Frank (fyzika).

Ocenění Neuron Impuls se v letošním roce nově otevřelo také mladým vědcům do 33 let. Finanční podporu ve výši 250 000 Kč si odnesli dva mladí badatelé, chemička Pavla Eliášová a matematik Ondřej Kreml, který je absolventem Matfyzu a od letošního roku také vědeckým pracovníkem Matematického ústavu AV ČR.

Během slavnostního večera oznámil NF Neuron další chystanou novinku. Ceny Neuron a Neuron Impulsy, dosud udělované v biologii, fyzice, chemii, matematice, medicíně a ve společenských vědách, se v příštím roce rozšíří o sedmý obor, kterým je informatika. Ještě s větším napětím tak můžeme očekávat, jak Matfyz promluví do příštích výsledků.

Více informací a medailonky laureátů jsou dostupné na webových stránkách NF Neuron.

– OMK –