Neuron Impuls spouští další kolo

3. února 2016
Práci mladých vědců z Matfyzu oceňuje soutěž Neuron Impuls zatím pravidelně. Projekty základního výzkumu je možné přihlašovat do 31. března také v letošním roce.

Práci mladých vědců z Matfyzu oceňuje soutěž Neuron Impuls zatím pravidelně. Projekty základního výzkumu je možné přihlašovat do 31. března také v letošním roce.

V uplynulých letech si mladí vědci z Matematicko-fyzikální fakulty UK vedli velmi dobře. Ročník 2013 přinesl uznání Ing. Michalu Malinskému, Ph.D., z Ústavu částicové a jaderné fyziky a doc. Mgr. Michalu Kouckému, Ph.D., z Katedry teoretické informatiky a matematické logiky.

O rok později Neuron Impuls ocenil práci Mgr. Tomáše Mančala, Ph.D., z Fyzikálního ústavu UK a doc. RNDr. Jana Šťovíčka, Ph.D., z Katedry algebry. Konečně v loňském roce zabodovali další tři pracovníci Matfyzu, Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., z Katedry chemické fyziky a optiky, RNDr. Vít Jelínek, Ph.D., z Informatického ústavu UK a RNDr. Jan Vybíral, Ph.D., z Katedry matematické analýzy. Věříme, že letošní ročník bude pro fakultu podobně úspěšný.

Do soutěže se mohou zapojit vysokoškolsky vzdělaní odborníci do 40 let, kteří mají české státní občanství. Neuron Impuls tedy cílí na mladé vědce působící v České republice a úspěšné české vědce, kteří se rozhodli pro návrat ze zahraničí. Novinkou ročníku 2016 je biologie, nadále pak pokračují obory fyzika, chemie, matematika, medicína a společenské vědy.

Neuron Impuls ve výši až 1 000 000 Kč pro každý obor se uděluje na základě kvalitního vědeckého projektu, přičemž vědec musí doložit svou odbornost publikační činností v mezinárodně respektovaných odborných časopisech. Při výběru vítězných projektů je hodnocena nejen kvalita projektu, ale i forma prezentace a schopnost žadatele srozumitelně zasadit význam zkoumané problematiky do obecnějšího kontextu.

Přihlášky je možné podávat od 1. 2. do 31. 3. 2016 výhradně prostřednictvím webového rozhraní soutěže. Na žádosti podané jiným způsobem nebude brán zřetel.

Více informací naleznete na webových stránkách soutěže.

- OMK -