Největší posluchárna Matfyzu nese jméno prof. Jiřího Matouška

5. října 2021

Posluchárna N1 v trojském pavilonu IMPAKT byla minulý pátek slavnostně pojmenována po profesoru Jiřím Matouškovi. Na význačného českého matematika a informatika zavzpomínali v průběhu odpoledne jeho přátelé a kolegové z Matfyzu i ze zahraničních pracovišť.

V největší a nejmodernější fakultní posluchárně, která je součástí pavilonu IMPAKT v pražské Troji, přivítal přítomné hosty proděkan pro informatiku prof. Jiří Sgall. Úvodních slov se ujali děkan fakulty doc. Mirko Rokyta a emeritní děkan prof. Jan Kratochvíl, který byl Matouškovým kolegou na Katedře aplikované matematiky a také jeho blízkým přítelem.

„Několik let jsme spolu sdíleli jednu kancelář. Na Jirku budu vždycky vzpomínat jako na skvělého matematika, skvělého učitele, skvělého informatika, ale především jako na výborného kamaráda,“ zaznělo v příspěvku prof. Kratochvíla.

Profesní i osobnostní kvality prof. Matouška vyzdvihl také prof. Jaroslav Nešetřil: „Matoušek byl mým studentem, navštěvoval můj seminář a už od počátku se projevoval jako výborný student a mimořádná osobnost. Velmi brzy dosáhl vynikajících výsledků, které mu zajistily mezinárodní věhlas. Také na naší fakultě byl velice vážený, takže se například stal asistentem ještě dřív, než dokončil svá doktorská studia.“

Jiří Matoušek absolvoval MFF UK v roce 1986 a poté na fakultě působil jako vědec a pedagog až do svého předčasného odchodu v roce 2015. Již jako student získal původní výsledky v kombinatorice, teorii grafů, matematické analýze a logice. Své zájmy postupně rozšiřoval o nové obory matematiky a informatiky. Mezinárodní uznání mu přinesly především výsledky v diskrétní matematice, teoretické informatice, optimalizaci a topologii.

Zároveň byl také vynikajícím pedagogem, pod jehož vedením vznikaly velmi úspěšné disertace a další studentské práce. Na MFF UK vychoval šest doktorandů a zavedl výuku několika nových předmětů, mj. také úvodní kurz z diskrétní matematiky, který vedl společně s prof. Nešetřilem. Ze skript k tomuto předmětu poté vznikla základní učebnice diskrétní matematiky (Kapitoly z diskrétní matematiky), která byla přeložena do několika jazyků a je používaná na univerzitách po celém světě.

Prof. Matoušek také sám v zahraničí působil jako hostující profesor, na ETH Curych byl dokonce jmenován řádným profesorem. Zde spolupracoval především s rakouským profesorem informatiky a svým blízkým přítelem Emo Welzlem, který v trojském IMPAKTu přednesl odborněji pojatou přednášku na téma triangulací.

První část programu završilo symbolické přestřižení pásky, kterého se ujala dr. Helena Nyklová, životní partnerka prof. Matouška. „Jirka nelpěl na žádných poctách ani oceněních, jsem si však jistá, že by mu dnešní den udělal radost, protože fakultu měl skutečně rád,“ uvedla dr. Nyklová a studentům i učitelům popřála, aby v posluchárně zažívali jen samé inspirativní chvíle.

Pro širší odbornou veřejnost byl následně přichystán miniworkshop o tématech, jimiž se prof. Matoušek v průběhu života zabýval. Na tomto semináři přednesli přednášky Micha Sharir (Tel Aviv University), Uli Wagner (IST Austria), Martin Tancer (KAM MFF UK) a Imre Bárány (Alfréd Rényi Institute of Mathematics).

OPMK