Nejlepší softwarové práce

21. ledna 2020

Informatická sekce Matfyzu a Nadace RSJ již potřetí ocenily autory nejlepších diplomových prací z oblasti software.

Soutěžní porota vybírala z 39 diplomových prací, které byly v loňském roce obhájeny na MFF UK ve studijním programu Informatika. Do užšího kola soutěže postoupilo 11 řešitelů. „Stejně jako v minulém ročníku byla řada prací experimentální povahy, zejména v oblasti strojového učení, na druhé straně bylo odevzdáno i několik prací obsahujících kompletní softwarové dílo určené k nasazení v reálném provozu,“ upřesnil předseda poroty a organizátor soutěže dr. David Bednárek.

Ocenění si letos odnesli dva autoři. Stipendium od Nadace RSJ v celkové výši 48 tisíc korun získal Mgr. Tomáš Iser za práci, která výrazným způsobem zrychluje proces kontroly rozměrů složitých strojírenských výrobků. Namísto stovek rentgenových snímků, které vyžaduje obvykle používaná metoda výpočetní tomografie, nová metoda dokáže ověřit zadané rozměrové tolerance pomocí pouhých dvou nebo tří snímků. „Porotu zaujala především suverenita, s jakou se autor práce vypořádal s fyzikálními i technologickými záludnostmi problému,“ říká dr. Bednárek.

Druhé ocenění, stipendium ve výši 24 tisíc korun, si odnesl Mgr. Jan Hrach. Ten ve své práci ukázal, jak lze s pomocí levných a snadno dostupných prostředků řešit problém, který byl ještě donedávna doménou specializované vojenské techniky - problém přesné lokalizace rádiových vysílačů. „Také univerzita může být škola hrou. To autor ukázal, když se zabýval tématem, které jej baví, a vytvořil přitom excelentní práci,“ doplňuje předseda poroty.

Symbolické předání cen spojené s prezentací vítězných prací se uskutečnilo ve čtvrtek 21. listopadu v rámci dne otevřených dveří na Matfyzu. Uchazeči o studium tak získali konkrétní představu, jaká témata se na Matfyzu řeší a čím by se jednou mohli zabývat sami.

OPMK