Nejlépe hodnocení pedagogové ocenění děkanem

10. října 2016
Po Jarníkovské přednášce a před zasedáním vědecké rady MFF UK vyhlásil děkan ocenění pedagogů, kteří byli nejlépe hodnoceni ve studentské anketě za letní semestr akademického roku 2015/2016. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu děkana.

Po Jarníkovské přednášce a před zasedáním vědecké rady MFF UK vyhlásil děkan ocenění pedagogů, kteří byli nejlépe hodnoceni ve studentské anketě za letní semestr akademického roku 2015/2016. Ocenění je spojeno s finanční odměnou z fondu děkana.

Program FYZIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty

Vyučující

Kód a název předmětu |* Počet hodnocení |* Počet zapsaných |* Průměrné hodnocení

RNDr. Martin Vlach, Ph.D.

NOFY068 – Fyzika v experimentech II | 15 | 67 | 1,00

doc. RNDr. Oldřich Semerák, DSc.

NTMF111 – Obecná teorie relativity | 18 | 54 | 1,06

Kategorie přednáška a cvičení

Hodnoceno alespoň pěti studenty s celkovým průměrem 1,00

Vyučující Typ předmětu Kód a název předmětu
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. cvičení NUFY075 Elektřina a magnetizmus krok za krokem
přednáška NUFY101 Fyzika II (elektřina a magnetismus)  
RNDr. Irena Dvořáková, Ph.D. cvičení NUFY075 Elektřina a magnetizmus krok za krokem
RNDr. Jiří Prchal, Ph.D. cvičení NOFY025 Fyzika IV (atomová fyzika a elektronová struktura látek)
RNDr. Václav Profant cvičení NOFY027 Úvod do kvantové mechaniky
RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. cvičení + přednáška NUFY092 Matematické metody ve fyzice
RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D. cvičení + přednáška NUFY100 Kvantová mechanika
doc. Mgr. Jaroslav Kohout, Dr. cvičení NFPL180 Aktuální problémy fyziky nízkých teplot
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. cvičení NFPL180 Aktuální problémy fyziky nízkých teplot
Dr. rer. nat. habil. Jan Vybíral, Ph.D. cvičení NMAF052 Matematická analýza II
doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. cvičení NOFY048 Problémy současné fyziky II
prof. RNDr. Ondřej Čadek, CSc. přednáška NGEO078 Mechanika kontinua
prof. RNDr. Jiří Hořejší, DrSc. přednáška NJSF069 Kvantová teorie pole II

Program MATEMATIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty

Vyučující

Kód a název předmětu |* Počet hodnocení |* Počet zapsaných |* Průměrné hodnocení

doc. RNDr. Miroslav Zelený, Ph.D.

NMMA202 – Matematická analýza 4 | 35 | 77 | 1,14

RNDr. Jakub Staněk, Ph.D.

NMUM102 – Matematická analýza II | 14 | 39 | 1,21

Kategorie přednáška a cvičení

Hodnoceno alespoň pěti studenty s celkovým průměrem 1,00

Vyučující Typ předmětu Kód a název předmětu
RNDr. Iveta Hnětynková, Ph.D. cvičení NMNM332 Analýza maticových výpočtů 2
přednáška NMNV438 Maticové iterační metody 2  
RNDr. Martina Štěpánová, Ph.D. cvičení + přednáška NMUG102 Deskriptivní geometrie II
Mgr. Petr Čoupek cvičení NMSA334 Náhodné procesy 1
Mgr. Kristýna Kuncová cvičení NMMA102 Matematická analýza 2
Mgr. Dalibor Šmíd, Ph.D. cvičení NMAF028 Lineární algebra II
Mgr. Petr Zima cvičení NMAF028 Lineární algebra II
doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D. přednáška NMMA406 Parciální diferenciální rovnice 2
RNDr. Jitka Zichová, Dr. přednáška NMFM202 Pravděpodobnost pro finanční matematiky

Program INFORMATIKA

Kategorie velká přednáška

Přednáška s více jak 30 zapsanými studenty

Vyučující

Kód a název předmětu |* Počet hodnocení |* Počet zapsaných |* Průměrné hodnocení

Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.

NPRG057 – Pokročilé programování pro .NET II | 14 | 49 | 1,07

RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.

NPRG031 – Programování II | 22 | 97 | 1,09

RNDr. Ing. Jiří Peterka

NSWI021 – Počítačové sítě II | 11 | 60 | 1,09

RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.

NPRG051 – Pokročilé programování v C++ | 8 | 44 | 1,13

RNDr. Filip Zavoral, Ph.D.

NPRG051 – Pokročilé programování v C++ | 8 | 44 | 1,13

Kategorie přednáška a cvičení

Hodnoceno alespoň pěti studenty s celkovým průměrem 1,00

Vyučující Typ předmětu Kód a název předmětu
RNDr. Naděžda Krylová, CSc. cvičení NMAI055 Matematická analýza II
Mgr. Filip Hlásek cvičení NPRG015 Praktikum řešení programátorských úloh
Mgr. Jakub Gemrot cvičení NPRG045 Ročníkový projekt
Mgr. Martin Mareš, Ph.D. cvičení NPRG031 Programování II
Bc. Jonáš Vidra cvičení NMIN102 Programování 2
Mgr. Jiří Šejnoha cvičení NMAI058 Lineární algebra II
Mgr. Miloš Chromý cvičení NTIN060 Algoritmy a datové struktury I
Mgr. Martin Pilát, Ph.D. cvičení NAIL086 Evoluční algoritmy II

Výuka cizích jazyků

Vyučující s nejlepším průměrem ze všech hodnocených předmětů

  Počet hodnocení Průměrné hodnocení
Carl Alois Svoboda, M.Sc. 25 1,16

Výuka tělesné výchovy

Vyučující s nejlepším průměrem ze všech hodnocených předmětů

  Počet hodnocení Průměrné hodnocení
Mgr. Tomáš Jaroš 32 1,03

Všem oceněným gratulujeme!

– OMK –