Nečasovo centrum pro matematické modelování ocenilo studenty

28. srpna 2023

Dne 29. června byly slavnostně předány ceny Nečasova centra pro matematické modelování pro rok 2023 studentům magisterského studia, kteří kromě vynikajících studijních výsledků projevují mimořádnou iniciativu. Ceny byly zřízeny na památku zakladatelů studijního oboru Matematické a počítačové modelování ve fyzice a technice na MFF UK.

Mgr. Stanislav Mosný, Mgr. Pavol Šimko a Mgr. Josef Martínek

Mgr. Josef Martínek obdržel Cenu profesora Ivo Marka v oblasti numerické a výpočtové matematiky.

Mgr. Pavol Šimko obdržel Cenu profesora Jana Kratochvíla v oblasti fyzikálních a technických oborů.

Mgr. Stanislav Mosný obdržel Cenu profesora Jindřicha Nečase v oblasti matematické analýzy parciálních diferenciálních rovnic.

NCMM