Návštěva delegace Společnosti Vietnamsko-českého přátelství

27. října 2015
Matematicko-fyzikální fakulta dnes přijala návštěvu delegace Společnosti Vietnamsko-českého přátelství při příležitosti 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi ČR a Vietnamem.

Matematicko-fyzikální fakulta dnes přijala návštěvu delegace Společnosti Vietnamsko-českého přátelství při příležitosti 65. výročí navázání diplomatických vztahů mezi ČR a Vietnamem.

Delegace vedená absolventkou fyziky na MFF UK Mgr. Tran Minh Hien podnikla prohlídku prostor základních fyzikálních praktik. Výklad o experimentální složce výuky obecné fyziky a dalších souvislostech poskytla doc. Ivana Stulíková v doprovodu proděkana pro fyzikální sekci prof. Vladimíra Baumruka. Děkan prof. Jan Kratochvíl poté přijal delegaci ve své kanceláři, kde probíhala debata o změnách na MFF UK i o kvalitách současných vietnamských studentů.

Společnost Vietnamsko-českého přátelství funguje od roku 1997 za účelem přispění k posílení a rozšíření vazeb solidarity a přátelství vedoucí k vzájemnému porozumění mezi oběma národy. České velvyslanectví v Hanoji ve spolupráci se společností pravidelně pořádá srazy vietnamských bohemistů.

Návštěva delegace byla završena večerním setkáním s vietnamskými absolventy MFF UK z let 1972–74, jejich profesory i spolužáky.

- OMK -