Náboj 2014 doletěl daleko za hranice

14. dubna 2014
V pátek 11. dubna proběhlo na MFF UK finále matematické soutěže Náboj. Soutěžit přijelo 128 týmů, jejichž úkolem bylo v časovém limitu dvou hodin vyřešit co nejvíce zadaných úloh. Letos poprvé soutěž překročila hranice České a Slovenské republiky.

V pátek 11. dubna proběhlo na MFF UK finále matematické soutěže Náboj. Soutěžit přijelo 128 týmů, jejichž úkolem bylo v časovém limitu dvou hodin vyřešit co nejvíce zadaných úloh. Letos poprvé soutěž překročila hranice České a Slovenské republiky.

Letošní ročník přilákal celkem 338 pětičlenných týmů, které se utkaly v šesti evropských městech současně. Z nich 128 soutěžilo v Praze. Studenti ze Slovenska, Polska, Německa a Rakouska řešili úlohy v Opavě, Bratislavě a Košicích. Soutěž proběhla také ve finském Oulu. Vyhodnocení dosažených výsledků probíhalo jak v jednotlivých městech, tak i mezinárodně.

V rámci kategorie Junior zvítězil tým z pražského gymnázia Opatov ve složení Filip Bialas, Anna Suchánková, Zuzana Johanovská, Petr Jaroschy a Jan Hečko. Tento tým obsadil první místo ve své kategorii také v mezinárodním hodnocení. Vítězem ve starších žácích (kategorie Senior) se stal tým gymnázia z Plzně ve složení Jan Holeček, Martin Hora, Jan Kopačka, Daniel Košťál a Lukáš Bystřický. Studenti seniorského vítězného týmu se účastnili již podruhé a uvedli, že se matematice chtějí věnovat i po maturitě, a to například studiem na Matematicko-fyzikální fakultě Karlovy univerzity nebo na ČVUT v Praze.

Matematická soutěž Náboj se od olympiád pro střední školy liší v několika ohledech. Žáci soutěží v týmu, což jim umožňuje rozdělit si práci tak, aby úlohy řešili co nejefektivněji. Výsledky jednotlivých úloh si studenti kontrolují bezprostředně po jejich vyřešení, takže v průběhu soutěže panuje ve třídách čilý ruch, když zástupci družstev spěchají odevzdat svá řešení.

Soutěž je charakteristická také tím, že studenti nemusejí vždy uvést přesný postup, jakým k výsledku došli. „V Náboji nestačí jen výborná znalost matematiky, klademe důraz také na intuici. Ta je stejně důležitá jako znalost matematických vzorců, a proto mají studenti možnost tipovat výsledky příkladů,“ uvedl hlavní organizátor soutěže Bc. Vít Musil. Celé klání je koncipováno tak, aby se jej mohli účastnit i žáci bez zkušeností s matematickými soutěžemi.

Rozvoj matematické kultury

Letošní ročník navštívili kromě soutěžících a pořadatelů také zástupci sponzorské společnosti RSJ. Ocenili mezinárodní zájem, který s každým dalším ročníkem narůstá a překračuje hranice bývalého Československa. Dále podtrhli zajímavou koncepci soutěže, která se vymyká běžným matematickým olympiádám a znovu poukázali na nutnost podpory obecného matematického vzdělání. Matematická soutěž Náboj, kterou pravidelně hostí také Matfyz, rozhodně posiluje obraz matematiky jako užitečné a krásné vědy. Důležité je, že tento fakt díky ní vnímají každý rok intenzivněji už žáci základních škol.


Mezinárodní výsledky Náboje 2014

Kategorie junior

  1. místo: Gymnázium Opatov, Konstantinova 1500, Praha 4, CS
  2. místo: Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc – Hejčín, B, CS
  3. místo: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6, CS

Kategorie senior

  1. místo: Gymnázium, Poštová 9, Košice-Staré Mesto, A, SK
  2. místo: Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša, Štúrova 383/3, Stará Ľubovňa, SK
  3. místo: Gymnázium, Mikulášské nám. 23, Plzeň, A, CS

- OMK -