Na Matfyzu se diskutovalo o změnách ve výuce fyziky

7. března 2018

Semináře k revizím RVP v oblasti fyziky se zúčastnilo na osm desítek učitelů a pracovníků fakult vzdělávajících učitele z celé České republiky.

Na Matfyz do pražské Troje dorazili kromě učitelů také zástupci ministerstva školství a Národního ústavu pro vzdělávání, který revize připravuje. „Je důležité, aby učitelé fyziky a nadřízené složky navázali vzájemný dialog a nestalo se, že revize na pedagogy prostě spadne shora,“ definoval hlavní cíl společného setkání doc. Leoš Dvořák z Katedry didaktiky fyziky.

Během dvoudenního semináře, který pořádala Fyzikální pedagogická společnost Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s MFF UK, měli pedagogové možnost se k plánovaným úpravám vyjádřit, vznést své náměty a celkově prodiskutovat úlohu Rámcových vzdělávacích programů (RVP). Názory učitelů zjišťovala také online anketa, která semináři předcházela.

Revize v oblasti fyzikálního vzdělávání jsou součástí již zahájené širší vlny reforem RVP. Ty od roku 2004 upravují v České republice obsah i cíle vzdělávání v jednotlivých oborech na základní, středoškolské i předškolní úrovni. „Od vzniku rámcových vzdělávací programů se přirozeně řada věcí změnila. Školský vzdělávací systém musí na nové trendy reagovat a dbát na to, aby vzdělávání odpovídalo potřebám žáků a současnému stavu poznání,“ okomentoval důvod chystaných změn Mgr. Jaroslav Fidrmuc z Národního ústavu pro vzdělávání.

Prakticky před dokončením jsou už nové rámcové programy pro obory matematika a informační a komunikační technologie. Práce na revizích v oblasti fyziky by měly začít příští rok. „Přestože se konkrétní přípravy RVP ve fyzice plánují až na rok 2019, je významné, že se komunita fyzikářů o danou problematiku intenzivně zajímá a takříkajíc hodlá do věci mluvit,“ uvedl doc. Dvořák.

Učitelé v závěru semináře formulovali několik konkrétních i obecnějších doporučení, která budou posléze zaslána nadřízeným orgánům, tedy Národnímu ústavu pro vzdělávání a MŠMT. Závěry, výsledky ankety i prezentace, které během semináře zazněly, jsou k dispozici na webové stránce http://kdf.mff.cuni.cz/RVP2018 .

– OPMK –