Na cestě do finále ACM SRC

29. května 2017
První místo na konferenci ACM SAC 2017 otevírá Mgr. Ladislavu Maršíkovi z Katedry softwarového inženýrství MFF UK možnost účasti ve velkém finále prestižní soutěže ACM SRC 2017–2018.

První místo na konferenci ACM SAC 2017 otevírá Mgr. Ladislavu Maršíkovi z Katedry softwarového inženýrství MFF UK možnost účasti ve velkém finále prestižní soutěže ACM SRC 2017–2018.

V rámci platformy ACM Student Research Competition (SRC) prezentují studenti a doktorandi své originální vědecké projekty na řadě dílčích odborných konferencí. Jejich ideje se tak okamžitě poměřují v celosvětové konkurenci před odbornými hodnotícími panely. Neméně podstatná je také vzájemná výměna zkušeností a okamžitá zpětná vazba. ACM SRC 2017–2018 představuje celkem 22 samostatných odborných setkání s celkovou účastí více jak 300 studentů. Soutěž je sponzorována společností Microsoft.

Doktorand Mgr. Ladislav Maršík, jehož školitelem je prof. Jaroslav Pokorný, zvítězil na konferenci 32nd ACM Symposium on Applied Computing (ACM SAC 2017), která je právě jednou z 22 výše zmíněných. Jeho práce s názvem Using Chord Distance Descriptors to Enhance Music Information Retrieval tak obstála v mimořádné konkurenci skutečně výborně.

Vítězové z dílčích ACM konferencí se v tomto roce mohou zúčastnit velkého finále ACM SRC, které je už soutěží skutečně nejlepších s nejlepšími.

Ladislavu Maršíkovi přejeme další (a ještě větší) úspěch!

– OMK –