Muzejní noc potřetí na Matfyzu

14. června 2016
Matfyz se potřetí zapojil do programu muzejní noci, která v Praze proběhla minulou sobotu. Od sedmé hodiny večerní až do jedné ranní se pro veřejnost otevřela barokní budova Profesního domu na Malé Straně.

Matfyz se potřetí zapojil do programu muzejní noci, která v Praze proběhla minulou sobotu. Od sedmé hodiny večerní až do jedné ranní se pro veřejnost otevřela barokní budova Profesního domu na Malé Straně.

Profesní dům, v němž sídlí informatická sekce MFF UK, nabídl nevšední program, tematicky spojující matematiku, informatiku, fyziku i historii místa. Návštěvníci měli opět po roce příležitost navštívit prostory, v nichž za první republiky sídlila Národní banka Československá a její trezory. V rámci prohlídky se dozvěděli několik zajímavostí z bohaté historie budovy, prohlédli si někdejší odbavovací halu banky a sestoupili do tajemného podzemí, v němž byl svého času ukryt zlatý poklad státu. V dochovaných bankovních trezorech se opět zablyštěly rozličné fyzikální přístroje z dob c. k. mocnářství.

Děti si přišly na své zejména při doprovodném programu. Stánky představující fyziku, matematiku a informatiku v poněkud jiném světle, než jak si na ně většina z nás vzpomíná ze svých školních let, byly doslova v obležení malých zvědavců. Pozornost si vysloužily levitující předměty, miraskop, plazma koule nebo třeba kouzelná hůl Harryho Pottera. Velký zájem byl také o počítačovou hru Československo 38–89, kterou bylo možné si na místě zahrát, a o nejrůznější matematické rébusy a hlavolamy.

Zmíněné expozice doprovodila ještě výstava výtvarných děl žáků Malostranské základní školy, kteří v rámci výtvarné výchovy vytvořili desítky výkresů a linorytů inspirovaných projektem obnovy rotundy sv. Václava, který už se blíží do svého finále. Nechyběly ani dlaždice vytvořené z hlíny a dalších materiálů. Ačkoli tedy samotná rotunda ještě nemohla být zpřístupněna, rozhodně byla i tato památka zprostředkovaně dětským pohledem na letošní muzejní noci přítomna.

Program MFF UK letos na Malou Stranu přilákal zhruba 2000 návštěvníků, kteří si díky časovým vstupenkám mohli prohlídku užít bez nutnosti čekání v dlouhých frontách. Brány Profesního domu se veřejnosti otevřou i během příštích let.

  • OMK –