Muzejní noc na Matfyzu

15. června 2015
Matfyz se podruhé zapojil do Pražské muzejní noci a otevřel veřejnosti jindy nepřístupné prostory. Branami malostranského Profesního domu, kde sídlí Informatická sekce, prošlo mezi sedmou večerní a jednou ranní 2 800 návštěvníků.

Matfyz se podruhé zapojil do Pražské muzejní noci a otevřel veřejnosti jindy nepřístupné prostory. Branami malostranského Profesního domu, kde sídlí Informatická sekce, prošlo mezi sedmou večerní a jednou ranní 2 800 návštěvníků.

Celkový počet návštěvníků, kteří se rozhodli přijet na Malou Stranu a prozkoumat, co nabízí expozice Matfyzu, se vyšplhal na 2 800. Z jindy relativně poklidných chodeb se tak na šest hodin staly rušné bulváry, kterými proudily davy malých i velkých zvědavců. Díky důmyslnému systému časových prohlídek se nicméně ani přes takové množství návštěvníků nikde netvořily dlouhé fronty, které by zbytečně ukrajovaly z času vyhrazeného prohlídkám.

První zastávkou byla pro mnoho návštěvníků podzemní expozice trezorů, které sice již neukrývají zlatý poklad, avšak speciálně pro Muzejní noc se naplnily poklady fyzikálními. Mezi exponáty z pozůstalosti českého fyzika Čeňka Strouhala byla k vidění například unikátní Newtonova skla, pocházející z přelomu 19. a 20. století. Odlesky zlatavých povrchů pomůcek vzdáleně připomínaly lesk zlatého pokladu, který byl v trezorech ve 20. letech minulého století uložen.

Otevřely se také dveře barokního refektáře, jenž na každého dýchl jedinečnou slavnostní atmosférou. Důstojný prostor, který nyní slouží pro konání různých shromáždění, konferencí i koncertů, poutal pozornost především nádhernými olejomalbami, které pokrývají stěny i strop. Mnoho návštěvníků obdivovalo varhany dominující čelu místnosti. Fakulta je získala darem od Břevnovského kláštera a dodnes se rozeznívají například během bakalářských promocí.

Veliký zájem zaznamenal letos nový doprovodný program. „My bychom chtěli vidět levitaci a neviditelnost,“ ozývalo se z úst početných skupinek rodičů s dětmi. Stánky s fyzikálními experimenty tak byly až do velmi pozdních hodin doslova obsypány hrozny dětí. Nejvíc se jim líbily pokusy, které si mohly samy osahat a vyzkoušet. Vedle fyzikálních specialit měly velký úspěch matematické hlavolamy a početní hry, které dětem ukázaly matematiku v novém, zábavném a zároveň praktickém světle. Také počítače s nainstalovanou výukovou simulací Československo 38–89: Atentát byly neustále obsazeny hráči, kteří se v roli hlavního hrdiny seznamovali se složitým obdobím protektorátu.

Vedle hlavních expozic a různorodých pokusů si návštěvníci pochvalovali organizaci prohlídek trezorů. Časové vstupenky jim totiž umožnily vybrat si konkrétní dobu, kdy chtějí prohlídku absolvovat, čímž odpadla nutnost stát dlouhé minuty i hodiny ve frontě, jak se bohužel mnohdy dělo na jiných místech.

Všem děkujeme za přízeň a těšíme se na příští ročník, který, jak doufáme, přinese novou a zcela unikátní expozici.

- OMK -