Mladí matematici se setkali v refektáři

6. června 2019

Ve středu 22. května byl na MFF UK slavnostně ukončen 68. ročník matematické olympiády. V barokním refektáři na Malé Straně se sešli úspěšní řešitelé pražských krajských kol.

Matematická olympiáda je nejstarší oborovou soutěží u nás. Každoročně se do ní v několika kategoriích zapojují žáci základních a studenti středních škol. Soutěž klade důraz především na logické myšlení a zdůvodnění zvoleného postupu řešení.

Zahájení slavnostního setkání u příležitosti uzavření 68. ročníku se ujal děkan fakulty prof. Jan Kratochvíl. Po jeho úvodu následovalo vyhlášení více než stovky úspěšných řešitelů všech pražských krajských kol, konkrétně kategorií A, B, C, P a Z9.

Kromě studentů se akce zúčastnili také členové krajské komise, učitelé pražských škol a zástupci Domu dětí a mládeže pro Prahu 2. Hrou na píšťalové varhany program doplnila umělkyně Marie Pochopová.

Všem vítězům gratulujeme a věříme, že se s nimi v budoucnu na MFF UK opět setkáme, a to třeba už při studiu.

OPMK