Mladí fyzici poměřili síly v Košicích

9. května 2019

Studenti MFF UK se ve dnech 2. a 3. 5. zúčastnili 10. Česko-slovenské studentské konference ve fyzice, kterou pořádala košická univerzita. Zúčastnění v rámci soutěže prezentovali výsledky svých bakalářských a diplomových prací, které obstály v konkurenci kolegů ze slovenských univerzit i pražské FJFI ČVUT.

Česko-slovenskou studentskou konferenci ve fyzice střídavě hostí pražská FJFI ČVUT či MFF UK a bratislavská Univerzita Komenského nebo košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Minulý rok jsme studenty fyziky přivítali u nás na Matfyzu, letos hostitelskou roli převzala košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Program dvoudenní konference obsahoval nejen soutěž samotnou, ale i prohlídku laboratoří a večerní posezení všech účastníků spojené s grilováním.

Studenti své práce představili v pěti soutěžních kategoriích rozdělených dle oborů – Fyzika Země a vesmíru, Aplikovaná fyzika, Teoretická fyzika a didaktika fyziky, Fyzika kondenzovaných látek a Jaderná a subjaderná fyzika. Celkem se konference zúčastnilo 32 soutěžících a odborné poroty vyhlásily první tři místa v každé kategorii.

Velkým úspěchem našich studentů je první místo Bc. Petra Krále v kategorii Fyzika kondenzovaných látek s prací High-pressure influence on magnetic transitions of Ce2Pd2In intermetallic compound a první místo Juraje Májka v kategorii Teoretická fyzika a didaktika fyziky, který představil výsledky své bakalářské práce Fractal growth of polyethylene nanoislands on polyethylene oxide thin films. Třetí místo v kategorii Jaderná a subjaderná fyzika získal Bc. Ondřej Theiner s diplomovou prací Simulation and Tests of Strip Semiconductor Detectors for ATLAS Upgrade.

Kompletní výsledky najdete na stránkách konference.

Iveta Zatočilová