Ministerstvo školství ocenilo špičkové vědce z Matfyzu

13. prosince 2021

Ministr školství Robert Plaga ocenil prof. Michala Kouckého z Informatického ústavu UK za mimořádné výsledky výzkumu a prof. Marii Huškovou z Katedry pravděpodobnosti a matematické statistiky MFF UK za celoživotní přínos vědě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy minulý pátek na svém webu zveřejnilo jména laureátů Ceny ministra školství, Ceny Marie Paulové a Ceny Františka Běhounka. Prestižní ocenění si letos odnáší pět špičkových vědců a vědkyň, mezi nimi rovnou dva zástupci Matfyzu.

Profesor Michal Koucký obdržel Cenu ministra školství za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti přírodních věd, konkrétně v oblasti teoretické informatiky. „Mimořádné výsledky výzkumné činnosti profesora Kouckého v oblasti teorie algoritmů a datových struktur jsou příkladem excelentního výzkumu a dlouhodobě zviditelňují pražskou školu teoretické informatiky a diskrétní matematiky ve světové výzkumné komunitě. Rovněž zkušenosti, které profesor Koucký předával v rámci vzdělávacích aktivit, vedly k uplatnění řady absolventů na vynikajících univerzitách a v odvětvích informační ekonomiky,“ uvedlo MŠMT na svém webu.

„Ocenění mě samozřejmě velice těší. Za každým výsledkem je vždy velký kus štěstí, že se něco povedlo, a spousta práce řady lidí okolo, kteří s tím pomáhají a bez kterých by to nešlo. Zde bych jim chtěl rád všem poděkovat,“ vyjádřil se k ocenění prof. Koucký.

Profesorka Marie Hušková, která patří k předním odbornicím v oblasti matematické statistiky, obdržela Cenu Milady Paulové. Ta je každoročně udělována jedné české vědkyni ve vybraném oboru. „V oblastech asymptotických metod, neparametrických metod a detekce změny rozdělení dosáhla významných vědeckých výsledků a získala mezinárodní renomé. Mezi její výjimečná ocenění patří kromě jiného zvolení do Institute of Mathematical Statistics Fellow v roce 2000 a vyznamenání nizozemskou královnou v roce 2012 řádem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského za dlouholetou vědeckou spolupráci s nizozemskými vědci a za přínos matematické statistice,“ uvedlo k ocenění prof. Huškové MŠMT, které rovněž vyzdvihlo její aktivity v oblasti výchovy mladší generace matematiků a matematiček nebo organizování řady úspěšných národních a mezinárodních setkání, které dohromady významně přispěly k posílení české i mezinárodní matematicko-statistické komunity.

„Získání ceny Milady Paulové je pro mne příjemným překvapením a považuji ji za ocenění i těch, bez kterých bych těžko dosáhla úspěchů uvedených v odůvodnění. Ať už to byli a jsou spolupracovníci z katedry i ze zahraničí nebo pomoc manžela a dalších členů rodiny. Za laskavou podporu a vstřícnost děkuji též KPMS a MFF UK,“ uvedla prof. Hušková.

OPMK; foto: VitVit (CC BY-SA 4.0); archiv M. Kouckého; Tomáš Krist / NKC - gender a věda