MFF UK získala vyznamenání Univerzity Pavla Jozefa Šafárika

30. května 2013
Přírodovědecká fakulta UPJŠ oslavila 50 let existence. Oslavy završilo slavnostní zasedání Vědecké rady UPJŠ PF v Domě umění spojené s předáváním medailí a koncertem Musica Cassovia Štátnej filharmónie.

Přírodovědecká fakulta UPJŠ oslavila 50 let existence. Oslavy završilo slavnostní zasedání Vědecké rady UPJŠ PF v Domě umění spojené s předáváním medailí a koncertem Musica Cassovia Štátnej filharmónie.

Vyznamenání pro Matematicko-fyzikální fakultu za výrazný přínos k rozvoji vědeckého výzkumu a vzdělávání na Přírodovědecké fakultě UPJŠ v Košicích převzal doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.

Součástí programu bylo odhalení památní desky prvního děkana UPJŠ akademika Vladimíra Hajka.

Více info: UPJS

- LSV -