MFF UK hostila jubilejní Veletrh nápadů učitelů fyziky

8. září 2015
Další z řady Veletrhů nápadů učitelů fyziky proběhl na přelomu srpna a září v budově Matfyzu na pražském Karlově. Dokázal, že inspirativních myšlenek neubývá ani po dvaceti letech jeho existence.

Další z řady Veletrhů nápadů učitelů fyziky proběhl na přelomu srpna a září v budově Matfyzu na pražském Karlově. Dokázal, že inspirativních myšlenek neubývá ani po dvaceti letech jeho existence.

Od pátku 28. srpna do neděle 30. srpna 2015 proběhl v budově MFF UK na pražském Karlově jubilejní 20. ročník Veletrhu nápadů učitelů fyziky. Jeho partnery byly Fyzikální pedagogická společnost JČMF a Nadace Depositum Bonum.

Motto konference Ani po dvaceti letech nápady neubývají se podařilo naplnit do posledního písmene. Přes 160 účastníků, většinou učitelů různých typů škol nejen z ČR, ale také ze Slovenska, Polska, Irska, Finska, Německa a Švýcarska se podělilo o často velmi netradiční náměty, které se mohou uplatnit v moderní výuce fyziky. Zajímavé bylo také nové pojetí dobře známých pokusů či demonstrací.

Úvodní zvanou přednášku proslovil prof. Michael VollmerUniversity of Applied Sciences v Brandenburgu. Nesla název Fun with physics – hands on experiments in physics teaching. Snaha o názornou, přímou a mnohdy zábavnou prezentaci fyzikálních jevů ostatně rezonovala celým veletrhem. Několik přednášek se zaměřilo také na experimenty a pedagogické postupy vhodné pro mladší žáky či dokonce předškolní děti. Zajímavé podněty přinesla posterová sekce veletrhu.

V současnosti jen málokdo pochybuje o velké konkurenci, v níž musí fyzika bojovat o pozornost nejmladších zájemců. Jubilejní Veletrh nápadů učitelů fyziky dokázal, že má co nabídnout. K realizaci mnoha nápadů přitom nejsou nutné závratné finanční prostředky. Jde jen o to, aby se nápady uplatnily co nejdříve a v co nejširší míře ve výuce. A právě v tom se může skrývat problematické místo fyzikální výuky ve školách v ČR, ačkoli se to mnoho nadšených pedagogů snaží změnit.

Letošní ročník byl věnován památce zakladatele veletrhu doc. Milana Rojka, který zároveň patřil k průkopníkům názorných a netradičních postupů ve výuce fyziky. Jeho úspěšní studenti ostatně opakovaně dokazovali, že zápal pro fyziku je nakažlivý.

Veletrh nápadů učitelů fyziky navštívil za dvacet let své existence řadu českých a moravských měst. První ročník proběhl v Praze, následovala Plzeň, později Příbram, Olomouc nebo České Budějovice. Jedenadvacátý ročník se vrátí po sedmi letech do Brna.

doc. Zdeněk Drozd
- OMK -