MFF UK a Nadace RSJ ocenily nejlepší softwarové diplomky

5. prosince 2023

Informatická sekce Matfyzu společně s Nadací RSJ na konci listopadu ocenily autory nejlepších diplomových prací z oblasti software.

Autoři nejlepších softwarových diplomek Martin Červeň, František Mejzlík a Matěj Hrbáček se zástupci Nadace RSJ Petrem Altmanem (vlevo) a Antonem Tyutinem (foto: Tomáš Rubín)

Soutěž o nejlepší softwarovou diplomku vyhlašuje MFF UK každoročně. Letos bylo na Matfyzu v oboru Informatika obhájeno přes 40 prací, soutěžní porota jmenovaná proděkanem pro Informatiku pak vybírala z osmi nejlepších. „Práce navržené do soutěže je velmi těžké porovnat, neboť jejich zaměření je od čistě aplikačních přes teoretičtěji zaměřené až po ryze systémové, implementující části operačních systémů či překladačů. Srovnávat takové práce co do rozsahu nebo kvality prakticky nelze, proto byly letos jako výherci vybrány dokonce tři práce,“ uvedl předseda komise doc. Jan Kofroň.

V sedmém ročníku soutěže komise ocenila práci Martina Červeně zaměřenou na sběr badmintonových míčků pomocí robotů, která integruje algoritmy pro počítačové vidění s rozpoznáváním obrazu a umělou inteligencí. Další z oceněných Matěj Hrbáček se v diplomce zaměřil na problematiku detekce pohybu osob z kamerových záznamů, kromě jiného rovněž s použitím algoritmů pro rozpoznávání obrazu. František Mejzlík, třetí oceněný, pak v rámci své práce navrhl nový podepisovací protokol pro přenos proudů dat, který je odolný vůči síle útoků využívajících kvantových počítačů, a tedy dostatečně robustní pro použití v budoucnosti.

Slavnostní vyhlášení výsledků spojené s prezentací vítězných prací a předáním šeků na 30 tisíc korun od Nadace RSJ se uskutečnilo na dni otevřených dveří v Troji 21. listopadu.

OPMK