MFF UK a FIT VUT patří do prestižní sítě evropských pracovišť pro umělou inteligenci

23. března 2020

Významný mezinárodní úspěch zaznamenala dvojice tuzemských pracovišť, které se věnují automatickému zpracování řeči a jazyka. V březnu byly vyhlášeny výsledky evropského programu podporujícího tvorbu center umělé inteligence a mezi zapojené instituce do projektu HumanE AI Network patří i Matematicko-fyzikální fakulta UK a Fakulta informačních technologií VUT v Brně.

Projekt HumanE-AI-Net spojuje přední evropská výzkumná centra, univerzity a průmyslové podniky do sítě center excelence, která přesahuje úzkou definici umělé inteligence (dále jen AI) a kombinuje přední světové AI laboratoře s klíčovými hráči v souvisejících oblastech, jako je interakce člověka s počítačem, kognitivní věda, sociální věda či nauka o složitosti. Souvisí to s evropskou strategií, která se orientuje na umělou inteligenci zaměřující se na člověka.

„Mezinárodních projektů s tematikou zpracování přirozeného jazyka a mluvené řeči se účastníme prakticky od začátku 90. let. Pověření zastupováním této oblasti v HumanE-AI-Net je úspěchem, ale také závazkem pokračovat v našem špičkovém výzkumu v této oblasti, a zároveň ji rozšiřovat multidisciplinárně, jak tento projekt předpokládá,“ uvedl Jan Hajič z Matematicko-fyzikální fakulty UK. Projekt je veden německým Výzkumným centrem pro umělou inteligenci (DFKI) v Saarbrücken, se kterým pražští odborníci dlouhodobě spolupracují v rámcových programech EU a v programu Horizon 2020. „Výzkum v oblasti AI a jazykových technologií bude v HumanE-AI-Net probíhat v rámci společných mikroprojektů, které mají za cíl dospět ke zcela novým výsledkům a novým výzkumným otázkám prostřednictvím netradičních experimentů, které zároveň donutí účastníky opustit onu ‚komfortní bublinu‘, ve které se obvykle se svým výzkumem pohybují. HumanE-AI-Net je také networkingovým projektem zaměřeným na přípravu velkých projektů v oblasti AI v plánovaném programu Horizon Europe,“ dodal Hajič, který je zároveň předsedou celoevropské asociace META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance Network).

Odborníci z Univerzity Karlovy budou na výzkumu úzce spolupracovat s brněnskými kolegy, do výzkumu se totiž zapojí odborníci na rozpoznávání řeči, kteří pracují na Fakultě informačních technologií VUT v Brně a ve své oblasti patří ke světové špičce. „Účast v projektu HumanE-AI-Net je oceněním naší více než dvacetileté práce v oboru dolování informací z řeči, který je jedním ze základních pilířů moderní AI. Těšíme se na to, že pomocí HumanE-AI-Net ‚vyjedeme‘ mimo náš úzce zaměřený obor a propojíme se s lidmi zkoumajícími AI v mnohem širším měřítku,“ okomentoval spolupráci Jan Černocký, vedoucí výzkumné skupiny Speech@FIT. „Po celou dobu existence se snažíme produkovat nejen špičkové výzkumné výsledky, ale také být platnými členy mezinárodní výzkumné komunity, ať již účastí na mezinárodních evaluacích technologií nebo organizací mezinárodních workshopů,“ dodal Černocký a připomenul i americké projekty DARPA a IARPA získané jeho skupinou nebo fakt, že největší „řečová“ konference Interspeech se bude díky VUT v roce 2021 konat právě v Brně.

V rámci projektu HumanE-AI-Net získá 53 partnerských organizací celkem téměř 12 milionů eur. Podle Jana Hajiče i Jana Černockého nejde ale tak o finance samotné, jako spíš o prestižní evropskou spolupráci, která pomáhá propojit klíčové hráče na poli AI. Kromě Evropské komise se nyní výrazněji na AI zaměřuje také česká vláda, která v rámci Národní strategie umělé inteligence plánuje vznik Evropského centra excelence v AI. Kromě UK a VUT by se této iniciativy měl účastnit také Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT, který je zapojený do tří dalších projektů financovaných ze stejné výzvy pro podporu vzniku center excelence v AI.


Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy byl založen v roce 1990 jako pokračování výzkumné a pedagogické činnosti bývalé Laboratoře algebraické lingvistiky, existující od počátku 60. let na Filozofické fakultě a později na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Ústav je především výzkumnou institucí, která se zabývá mnoha tématy v oblasti počítačové lingvistiky a zpracování přirozeného jazyka a která participuje na mnoha výzkumných projektech na národní i mezinárodní úrovni. Je také koordinačním pracovištěm velké výzkumné infrastruktury LINDAT/CLARIAH-CZ, která podporuje výzkum v České republice i ve světě poskytováním jazykových zdrojů, nástrojů a služeb v oblasti jazykových technologií a digitálních humanitních věd. Ústav formální a aplikované lingvistiky nabízí komplexní výukový program jak pro bakalářský a magisterský stupeň (Bc., Mgr.), tak pro doktorské studium (Ph.D.) v oboru počítačové lingvistiky. Všechny programy se vyučují v češtině a angličtině. Institut je také členem double degree magisterského programu LCT EU.


Ústav počítačové grafiky a multimédií Fakulty informačních technologií VUT v Brně se věnuje výzkumu a výuce v oblastech umělé inteligence a strojového učení a interakce člověka s počítačem. Staví na pevných základech matematiky, fyziky, teoretické informatiky, zpracování signálů, automatizace a strojového učení, využívá masivních výpočetních prostředků, jako jsou superpočítače, výpočetní clustery, GP-GPU akcelerátory a specializované výpočetní architektury FPGA. Ústav získal i projekty financované americkými agenturami DARPA a IARPA a řadu národních iniciativ. Dále intenzivně spolupracuje s českými i mezinárodními průmyslovými firmami, členové tohoto ústavu stáli u zrodu několik inovativních firem: Camea, Phonexia, 3DimLaboratory, ReplayWell nebo AngelCam. Pracoviště se skládá z několika silných výzkumných skupin: Speech@FIT se věnuje dolování informací z řeči, Graph@FIT je zaměřena na zpracování obrazu a videa a na počítačovou grafiku, KnoT@FIT se věnuje znalostním technologiím, strojovému učení a zpracování velkých dat, Aeroworks@FIT je zaměřena na moderní automatické řízení letu, simulační technologie a interakci člověka s počítačem, Robo@FIT se zabývá metodámi zpracování obrazu a hloubkových dat (počítačové vidění) v robotice a CPhoto@FIT se věnuje výzkumu a výuce výpočetní fotografie.

Tisková zpráva