Meziuniverzitní program prg.ai Minor má nové absolventy

6. října 2021

Cílem meziuniverzitního programu, na kterém participují Fakulta elektrotechnická a Fakulta informačních technologií ČVUT a Fakulta sociálních věd a Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, je vychovat novou generaci odborníků na umělou inteligenci (AI).

V úterý 5. října 2021 proběhlo na Staroměstské radnici slavnostní předání certifikátů novým absolventům programu prg.ai Minor. Události se zúčastnili nejen zástupci spolku prg.ai a jednotlivých fakult, ale také primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib a radní hlavního města Prahy Vít Šimral.

Nejlepší AI předměty v jednom

„prg.ai Minor je jedním z vlajkových projektů naší iniciativy. Díky spojení předmětů čtyř fakult ze dvou univerzit mají studenti unikátní možnost rozšířit si a prohloubit si různé aspekty vývoje a aplikace umělé inteligence a stát se součástí pražské technologické scény,“ říká manažerka programu Julie Kovaříková ze spolku prg.ai, z jehož popudu byl program založen.

Sylabus programu, který se neustále rozvíjí v návaznosti na poptávku studentů a nabídku vysokých škol, se v současnosti skládá z 21 předmětů seřazených do šesti tematických bloků. Kromě pestré nabídky z oblastí strojového učení, umělé inteligence, robotiky nebo programování mají účastnicí díky zapojení Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy možnost porozumět etickým, bezpečnostním a společenským aspektům umělé inteligence.

Program tím klade důraz na rozvoj mezioborovosti, která se stává klíčovou jak pro zodpovědný přístup k vývoji a aplikaci umělé inteligence ve vědě a byznysu, tak pro otevření nových pracovních příležitostí. Dalším cílem programu prg.ai Minor je prohloubení spolupráce mezi fakultami a univerzitami.

Unikátní příležitost pro studenty, univerzity i Prahu

Do prg.ai Minor se za tři roky existence přihlásilo přes 200 studentů, z nichž jich bylo ke studiu vybráno 96. První dva absolventi programu dostali certifikáty minulý akademický rok; letos ho obdrželo 13 studentů ze všech fakult, z nichž 11 si pro ně přišlo 5. října na Staroměstskou radnici, kde spolek prg.ai pod záštitou hlavního města Prahy uspořádal slavností předávání.

„prg.ai Minor pro mě byl hodně obohacující zkušeností. Měla jsem možnost vyzkoušet si předměty ze čtyř různých fakult, od sestavování robotů na FEL ČVUT po společenskou problematiku umělé inteligence na FSV UK,“ řekla na ceremonii absolventka programu Jekatěrina Jaroslavceva. Další absolvent Martin Krutský pak prohlásil, že „prg.ai Minor je skvělý způsob, jak proniknout do světa umělé inteligence a poznat spoustu zajímavých lidí z různých fakult. Velmi rychle jsem si našel kamarády, kteří mají podobné zájmy a s nimiž jsem programem prošel. I díky tomu jsem si ho velmi užil.“

Pražský primátor Zdeněk Hřib uvedl: „Praha má nakročeno k tomu stát se významným centrem světových inovací a prg.ai Minor je jedním z pilířů toho, jak to dokázat. Podpora studentů v oblasti rozvoje umělé inteligence je naprosto klíčová a jsem rád, že Praha pomáhá takto propojovat vědeckou, byznysovou a studentskou sféru.“

Přednášky doplňují meetupy s odborníky a aktivní komunita

Jednou z přidaných hodnot prg.ai Minor je komunita, kterou spolek prg.ai okolo programu buduje. „Spravujeme skupinu na Facebooku, kde si účastníci programu mohou vyměňovat zkušenosti, podporovat se a sdílet inspiraci pro další studium umělé inteligence. Do toho naše minoráky pravidelně zásobujeme informacemi a podněty pro další rozvoj,“ říká Julie Kovaříková z prg.ai.

„Pro studenty pořádáme ještě jak neformální setkání, tak meetupy s odborníky, kteří dále prohlubují znalosti studentů v oboru. Prozatím mohli nasát inspiraci a neocenitelné zkušenosti od Adama Zvady, studenta programu a spoluzakladatele startupu GoDeliver, technického ředitele firmy Rossum Petra Baudiše a od datových specialistů z DataSentics, další významné české AI firmy. V říjnu proběhne akce se světově významným AI výzkumníkem Tomášem Mikolovem,“ dodává.

Studenti jsou do programu vybírání jednou ročně. Termín odevzdání přihlášek se vyhlašuje začátkem března, již nyní ale mohou studenti hlásit svůj zájem na emailu minor@prg.ai nebo přes webové stránky prg.ai/minor, kde najdou další podrobnosti o programu. Přihlásit se může kdokoli, kdo je studentem jedné ze zapojených fakult. Komise složená ze zástupců zapojených fakult následně posuzuje prospěch, technické znalosti a motivaci studentů.

Tisková zpráva


Kontakt pro média:
Jan Tomeš, jan@prg.ai, +420 608 003 932