Matfyzácký double v geofyzice

16. prosince 2015

Ve středu 9. prosince převzali cenu letošní vítězové soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oblasti teoretické a užité geofyziky. V obou kategoriích Ceny Seismik vyhráli studenti Matfyzu, Mgr. Michaela Káňová a Bc. Marek Kozoň.

Ve středu 9. prosince převzali cenu letošní vítězové soutěže o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci v oblasti teoretické a užité geofyziky. V obou kategoriích Ceny Seismik vyhráli studenti Matfyzu, Mgr. Michaela Káňová a Bc. Marek Kozoň.

Diplomová práce Michaely Káňové s názvem Terestrické exoplanety a jejich vývoj zaujala hodnotitele zejména svou hloubkou a způsobem zpracování, snahou využít maximum znalostí a šíří dostupných metodik. Autorka se zabývala studiem dlouhodobého vývoje exoplanet v závislosti na rozložení teploty, slapového zahřívání a na spin-orbitálním vývoji obíhajících těles. Ukázala, že slapové tření popsané Maxwellovými rovnicemi vede ke vzniku spin-orbitálních deformací bez nutnoti předpokladu permanentní deformace planety. Za své vítězství si odnesla diplom a cenu ve výši 12 000 Kč.

Marek Kozoň do soutěže zaslal práci s názvem Thermal Evolution of Saturn’s Moon Encladus, zaměřenou na kryovulkanismus této planety. Marek pro řešení své bakalářské práce vytvořil program v jazyce Fortran, který při výpočtech popisujících chování planety počítal například se slapovými jevy či s evolucí excentricity tepelné kondukce. Teoretické výsledky této práce odpovídají i naměřeným hodnotám a z chování planety lze předpokládat, že má ve svém jádru rozptýlené zdroje tepla, které jí nedovolí zamrznout ani po 4 miliardách let. Markova výhra byla ve výši 7 500 Kč.

Čtyřčlenná porota letos hodnotila 5 diplomových a 4 bakalářské práce, přičemž se všichni hodnotitelé shodli na vysoké úrovni prací, která výrazně převyšovala předcházející ročníky. Pro hodnocení byly podstatné dvě věci: Hlavním kritériem byla technická a odborná stránka zpracování tématu, druhým pak využitelnost tématu pro praxi, zahrnující inovativní přístup k problematice a způsob prezentace výsledků práce. Zřetel byl rovněž brán na průměrný prospěch studenta v předcházejících dvou letech.

Druhá místa obsadili studenti Přírodovědecké fakulty UK. Podrobnější informace o soutěži naleznete na jejím webu, kde je zveřejněna i historie udílení cen.

Hlavním sponzorem soutěže je společnost Seismik s.r.o. z Prahy, jejímž jednatelem je Mgr. Leo Eisner, Ph.D., absolvent geofyziky na stejnojmenné katedře MFF UK.

- OMK -