Matfyz zahájil spolupráci se Znovínem

3. prosince 2015
Možnosti spolupráce studentů a absolventů MFF UK s komerční sférou se rozšířily o nový, v kontextu zaměření fakulty na první pohled možná překvapující obor lidské činnosti.

Možnosti spolupráce studentů a absolventů MFF UK s komerční sférou se rozšířily o nový, v kontextu zaměření fakulty na první pohled možná překvapující obor lidské činnosti. Partnerem fakulty se stala společnost Znovín Znojmo, tradiční moravský výrobce a prodejce vína. Obě instituce se dohodly na kooperaci například v oblasti experimentálního vývoje.

Memorandum o partnerství podepsali zástupci společnosti a fakulty ve čtvrtek 19. listopadu v historických prostorách malostranského Profesního domu. „Již fakultní víno pro rok 2015 pochází ze znovínských sklepů. A protože se spolupráce oboustranně osvědčila, chceme v této tradici pokračovat i v nasledujících letech,“ komentuje partnerství proděkan pro PRopagaci dr. Martin Vlach.

Slavnostnímu podpisu smlouvy předcházela návštěva děkana prof. Jana Kratochvíla a dalších zástupců fakulty přímo ve Znovínu v Šatově. Měli tak možnost zažít atmosféru prostředí, ve kterém se mimo jiné brzy zrodí exkluzivní edice matfyzáckých vín. „Protože nás zajímá osud vína, které bude ‚naše‘, šli jsme se podívat do výroby. Mimo jiné jsme měli příležitost prohlédnout si nerezové nádoby, ve kterých právě začínal fermentovat mošt,“ popisuje detaily návštěvy děkan fakulty prof. Kratochvíl. „Právě během jednání s Ing. Pavlem Vajčnerem, ředitelem Znovínu, vykrystalizovala myšlenka na spolupráci v oblasti vývoje,“ upřesňuje.

Společnost Znovín Znojmo je středně velkým moravským výrobcem vína a na trhu se pohybuje již více než 20 let. Vyrábí tradiční odrůdová vína i vína speciální, mezi která patří například vína ledová a slámová, ale i šumivá vína. Spolupráce fakulty a vinařství bude probíhat především v rovině experimentálního vývoje a přípravy technologického postupu speciální edice vína z odrůdy Rulandské modré, vyrobeného kryomacerací. Vzniknou tak příležitosti zejména pro fyziky, kteří se budou moci podílet na konkrétním vývoji.

- OMK -