Matfyz spolupořádal QFS 2016

19. září 2016
Ve dnech 10. – 16. srpna proběhla v pražském hotelu Clarion konference zaměřená na kvantové jevy v tekutinách a pevných látkách. Účast dvou stovek zahraničních odborníků ze všech kontinentů potvrdila její světový význam.

Ve dnech 10. – 16. srpna proběhla v pražském hotelu Clarion konference zaměřená na kvantové jevy v tekutinách a pevných látkách. Účast dvou stovek zahraničních odborníků ze všech kontinentů potvrdila její světový význam.

Konferenci International Conference on Quantum Fluids and Solids 2016 (QFS), jejíž historie sahá do 70. let minulého století, spolupořádaly Matematicko-fyzikální fakulta UK a Fyzikální ústav AV ČR. Předsednictví letošního ročníku připadlo prof. Ladislavu Skrbkovi z Katedry fyziky nízkých teplot MFF UK.

Mezi hlavní témata sedmidenní akce patřily nové výsledky základního výzkumu vlastností kvantových tekutin a plynů, kvantové fázové přechody, supratekutost, kvantová turbulence, vybrané otázky magnetismu a supravodivosti, analogie problémů fyziky vysokých energií a elementárních částic ve fyzice kondenzovaných látek nebo výzkumné techniky kvantových jevů při ultranízkých teplotách.

Ještě před oficiálním začátkem konferenčního dění proběhla série úvodních seminářů v areálu MFF UK v Praze Troji. Vystoupili na ní jedni z nejvýznamnějších současných odborníků, konkrétně profesoři Christian Enns (Heidelberg University), William Vinen (University of Birmingham) a George Pickett (University of Lancaster).

Hlavní program v hotelu Clarion pak zahrnoval celkem 14 sekcí, z nichž každá byla připsána památce některé z oborově významných osobností. Českou fyziku symbolicky zastoupil RNDr. Svatopluk Krupička, CSc., (1922 – 2014), známý nejen svými pracemi o magnetismu oxidových materiálů, ale také organizační činností v rámci Jednoty československých matematiků a fyziků a Fyzikálního ústavu AV ČR.

První z řady konferencí QFS se uskutečnila v roce 1975 ve floridském Sanibelu. Od této doby postupně zavítala do téměř dvacítky dalších světových měst. V nedávných letech konferenci hostil například Lancaster (Velká Británie), Chicago (USA), Kazaň (Rusko), Grenoble (Francie), Macue (Japonsko) či Niagara Falls (USA).

Příští QFS proběhne v létě 2018 a hostit ji bude japonské Tokyo.

– OMK –