Matfyz se otevřel uchazečům o studium

24. listopadu 2022

Budova IMPAKT v pražské Troji v úterý přivítala uchazeče o studium na MFF UK. Během dne otevřených dveří, který se po dvouleté pauze letos konal opět prezenčně, se návštěvníkům představily bakalářské i magisterské obory.

„Zajímá mě fyzika a informatika, zatím ještě nevím, který obor zvolím. Budu vybírat podle toho, co mě baví a také podle možností uplatnění. Fyzika se mi líbí, ale myslím si, že v praxi uplatním spíš tu informatiku. Rozhoduji se mezi jaderkou a elektrotechnikou na ČVUT a Matfyzem,“ uvedl jeden z oslovených středoškoláků, který na Matfyz dorazil z východočeské Jaroměře. To Vojtěch Loubal ze Střední průmyslové školy chemické v Ostravě už má o své budoucnosti celkem jasno. „Chtěl bych studovat teoretickou fyziku a jsem plně rozhodnut pro Matfyz. Matfyz je prestižní škola, nabízí široký výběr fyzikálních oborů a líbí se mi taky individuální přístup ke studentům,“ svěřil se další z návštěvníků.

Především pro studenty maturitních ročníků byl určen den otevřených dveří, jehož ústřední část se letos vůbec poprvé uskutečnila v nejmladší a nejmodernější budově Matfyzu – v pavilonu IMPAKT v pražské Troji. Středoškoláci se tu dozvěděli vše podstatné o studiu, přijímacích zkouškách i možnostech následného uplatnění.

Většina návštěvníků dorazila do trojského areálu už na devátou ráno, kdy odstartovala úvodní přednáška o studiu, na kterou navázala beseda s garanty jednotlivých studijních programů, studijními proděkany a zástupkyní Studentské komory Akademického senátu. Prostřednictvím webové aplikace mohli zájemci klást své dotazy už před přednáškou i v jejím průběhu. Kolikrát týdně studuje průměrný matfyzák a kolik toho v průměru naspí? Jaká je úmrtnost studentů po prvním ročníku? Je nějak limitován počet studentů přijatých bez přijímacích zkoušek? Proč je na Matfyzu povinný tělocvik? Jaké jsou rozdíly mezi studiem informatiky na MFF UK a ČVUT? Nejen to zajímalo potenciální budoucí studenty Matfyzu. Odpovědi na tyto a další otázky najdete v přiloženém záznamu.

V IMPAKTU a přilehlé budově byly během celého dne k dispozici prezentace studentských prací a také stánky jednotlivých kateder a ústavů Matfyzu, kde mohli uchazeči získat informace z první ruky – od studentů, vědců a pedagogů Matfyzu. „Jsme z Katedry numerické matematiky a návštěvníkům tu přibližujeme, čím se naše katedra zabývá,“ říká doktorandka Eva Havelková. Magisterský obor Numerická a výpočtová matematika, na který návštěvníky u svého stánku lákala, se zabývá zpracováním matematických modelů pomocí výpočetní techniky. Jde o obor, v němž se protíná teoretická matematika s praktickými výstupy. Výpočtová matematika nachází uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti – od techniky a přírodních věd přes lékařství až po ekonomiku, pojišťovnictví nebo třeba filmový průmysl. „Naše výpočty se dají využít ve filmech pro speciální efekty, kdy například simulujeme, co se děje s vodou, pokud do ní spadne předmět,“ vysvětluje doktorandka.

Kromě zmíněných stánků a expozic nabídl den otevřených dveří více než dvě desítky přednášek na nejrůznější témata z oblasti matematiky, fyziky a informatiky, a také exkurze na vybraná pracoviště. Návštěvníci mohli zavítat například do laboratoře Katedry makromolekulární fyziky, kde se mimo jiné zkoumají biodegradabilní plasty (polymery), které by jednou mohly sloužit například v lékařství pro kontrolované uvolňování léčiv v těle pacienta.

Trojský areál přivítal během celého dne více než osm set návštěvníků. Mnozí se na Matfyzu zdrželi až do čtvrté hodiny odpoledne, kdy program oficiálně končil. Věříme, že řadu z nich den otevřených dveří přesvědčil o tom, že Matfyz je ta správná volba, a že se rozhodnou podat si přihlášku na některý z nabízených studijních programů. Čas na odevzdání elektronické přihlášky mají do 31. března 2023.

OPMK, foto Tomáš Princ