Matfyz sbírá Neuron Impulsy

29. června 2015
Nadační fond Neuron každoročně podporuje mladé české vědce částkou 5 milionů korun a část těchto prostředků i letos putuje na MFF UK. Mezi oceněnými fakultu zastupují hned tři vědecké talenty, fyzička dr. Anna Fučíková a matematici dr. Vít Jelínek a dr. Jan Vybíral.

Nadační fond Neuron každoročně podporuje mladé české vědce částkou 5 milionů korun a část těchto prostředků i letos putuje na MFF UK. Mezi oceněnými fakultu zastupují hned tři vědecké talenty, fyzička dr. Anna Fučíková a matematici dr. Vít Jelínek a dr. Jan Vybíral.

Ačkoliv je základní výzkum zásadním východiskem pro výzkum aplikovaný, zdaleka se mu nedostává srovnatelné podpory. S touto nepříznivou situací se rozhodli bojovat mecenáši z Nadačního fondu Neuron. Pomocí subvencí základního vědeckého výzkumu oceňují mladé české vědce, kteří mají za sebou vynikající výsledky a před sebou slibnou vědeckou dráhu. Posláním ocenění je dát těmto vědcům větší svobodu a umožnit jim, aby se výzkumu ve svém oboru věnovali opravdu naplno. Cena, výstižně pojmenovaná Neuron Impuls, tedy skutečně vysílá impulsy a podněcuje vznik prostředí, ve kterém se základnímu výzkumu bude dařit.

Neuron Impulsy putují k vědcům, kteří svůj výzkum realizují v České republice. Jejich projekty posuzuje odborná vědecká rada, která tím rozhoduje o udělení ceny ve výši jednoho milionu korun pro jeden projekt. Držitelkou ceny v kategorii fyzika se stala dr. Anna Fučíková, která se aktuálně zabývá výzkumem fyzikálních vlastností polovodičových nanomateriálů. V kategorii matematika potom se svými projekty uspěli hned dva mladí vědci. Dr. Vít Jelínek se ve svém výzkumu zaměřuje na kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii, a dr. Jan Vybíral se věnuje metodám komprimovaného snímání z teoretického i praktického hlediska.

Mgr. Anna Fučíková, Ph.D., (katedra chemické fyziky a optiky MFF UK) se dlouhodobě zabývá zkoumáním polovodičových nanočástic a jejich optických vlastností. Vyvinula novou technologii růstu křemíkových nanokrystalů s velmi úzkou emisní čárou a vysokou účinností luminiscence, které překonávají dosud známé nanomateriály. V rámci tohoto projektu bude zkoumat fyzikální vlastnosti polovodičových nanomateriálů na úrovni jednotlivých nanokrystalů, zejména pomocí unikátní kombinace optické mikro-spektroskopie a mikroskopie atomárních sil. Výsledky tohoto bádání a dalšího rozvoje technologie by měly nalézt uplatnění jako luminofory pro LED a solární články či jako fluorescenční značky v biologii a jinde.

RNDr. Vít Jelínek, Ph.D., (Informatický ústav UK) se specializuje na výzkum propojující kombinatoriku, teoretickou informatiku a diskrétní geometrii. Studuje mimo jiné otázky týkající se „průměrných“ vlastností náhodně generovaných kombinatorických objektů, jako jsou matice nebo množinové systémy. Výsledky jeho práce najdou využití například při návrhu efektivních algoritmů a datových struktur.

RNDr. Jan Vybíral, Ph.D., (katedra matematické analýzy MFF UK) se věnuje projektu, jehož cílem je teoretická analýza i praktická aplikace metod komprimovaného snímání. Tento interdisciplinární obor kombinuje výsledky funkcionální analýzy, statistiky a numeriky pro efektivní zpracování vysocedimenzionálních dat. V praktické části projektu se Jan Vybíral zaměří na data z oboru fyziky pevných látek a bioinformatiky.

Slavnostní předání cen Nadačního fondu Neuron proběhne na konci roku 2015. Všem oceněným gratulujeme.

- OMK -