Matfyz řeší vědecký projekt pro ESA

26. července 2018

Trojrozměrný model vodivosti zemského pláště by měl být jedním z příštích výstupů projektu Swarm DISC. Na jeho vzniku spolupracují vědci z Matfyzu v rámci konsorcia vedeného DTU Space v Kodani.

Mezinárodní projekt je zaměřen na zpracování dat z mise Evropské kosmické agentury (ESA) Swarm, která zkoumá zemské magnetické pole. „Krátkodobé variace geomagnetického pole, které jsou způsobeny interakcí magnetosféry a ionosféry se slunečním větrem, nám umožňují zkoumat elektrické vlastnosti zemského pláště. Pro Evropskou kosmickou agenturu jsme vyvinuli program na výpočet trojrozměrného vodivostního modelu pláště z měření trojice satelitů Swarm, které byly vypuštěny v listopadu 2013,“ říká dr. Jakub Velímský, který Matfyz v projektu Swarm DISC zastupuje.

Skupině dr. Velímského se již v předběžných simulacích podařilo z testovacích dat rekonstruovat smyšlený syntetický model plášťové vodivosti. Při aplikaci metody na skutečná data naměřená během prvních čtyř let mise se však ukázalo, že je velice obtížné odlišit efekt trojrozměrné vodivosti v plášti od prostorových a časových změn vnějšího magnetického pole.

Prvním úkolem českých vědců v nové fázi projektu proto bude sestavit vylepšený model vnějšího magnetického pole. „Využijeme k tomu data z pozemních geomagnetický observatoří, které mají sice omezené prostorové pokrytí, ale oproti rychle se pohybujícím družicím zůstávají na stejném místě, a tak umožňují rozlišit prostorové a časové variace pole. S vylepšeným modelem vnějšího pole se potom vrátíme k úloze rekonstrukce elektrické vodivosti ze satelitních dat, kam zároveň zahrneme naše nedávná metodologická vylepšení, jako je chybová analýza s využitím rychlého výpočtu hessiánu,“ upřesňuje dr. Velímský.

Na projektech financovaných Evropskou kosmickou agenturou v minulosti spolupracovalo již několik doktorandů z katedry geofyziky. Dr. Velímský počítá se zapojením studentů také do budoucna. Smluvní výzkum za 80 tisíc eur by měl pokračovat minimálně do roku 2020. „Byl bych rád, kdyby se náš tým v nejbližších měsících rozšířil o dalšího doktoranda nebo post-doktoranda. Aktuální fáze projektu DISC potrvá dva roky, ale ESA již schválila prodloužení mise Swarm až do konce roku 2021. Pokud nedojde k technickým problémům, můžeme očekávat přísun dat i v pozdějších letech,“ říká dr. Velímský.

Rozhovor s dr. Velímským najdete na portálu Matfyz.cz


– OPMK –