Matfyz pomohl s observatoří Blue Eye

9. října 2014
Vybavení observatoře v Ondřejově obohatil robotický dalekohled Blue Eye 600. Na zařízení má svůj podíl také MFF UK.

Vybavení observatoře v Ondřejově obohatil robotický dalekohled Blue Eye 600. Na zařízení má svůj podíl také MFF UK.

Hlavní předností nového robotického dalekohledu je rychlost, se kterou je možné tento přístroj navést na libovolný objekt na obloze. Díky tomu bude možné sledovat velmi rychlé a dynamické jevy. Blue Eye se proto zaměří na dynamiku malých těles sluneční soustavy.

Další výhodou celého zařízení je jeho mobilní uspořádání. Na zkušební dobu se zatím nachází na pozemku Astronomického ústavu AV ČR v Ondřejově, kde bylo také slavnostně inaugurováno. Později by však mělo být přemístěno do klimaticky vhodnější oblasti v ČR nebo jinde v Evropě. Vzdálený přístup umožňuje ovládání prakticky z jakéhokoliv místa na světě.

Matematicko-fyzikální fakulta a konkrétně Astronomický ústav se do projektu Blue Eye 600 zapojily v oblasti vývoje řídícího a observačního softwaru a především při zpracování a analýze fotometrických dat. Zásluhu na tom mají zejména dr. Miroslav Brož, dr. Josef Ďurech, dr. Josef Hanuš a Martin Lehký.

Přestřižení pásky se zúčastnili šéfkonstruktér zařízení Zdeněk Bardon, který je sám amatérským astronomem, ředitel Astronomického ústavu AV ČR prof. Vladimír Karas, bývalý ředitel Evropské jižní observatoře prof. Johannes Andersen a další představitelé. Matfyz reprezentoval při slavnostním ceremoniálu proděkan pro fyzikální sekci prof. Vladimír Baumruk.

Jedinečné technické zařízení, které se v jistém smyslu pohybuje na hranici fyzikálních zákonů, zkonstruovala a vyrobila společnost ProjectSoft z Hradce Králové za rekordních 18 měsíců. Klíčovou podporu projektu poskytla Technologická agentura ČR. Slavnostně uvedený prototyp by mohly časem následovat další dalekohledy podobné konstrukce.

- OMK -